05 september 2019

2019-09-05-1440 Turkije wil 1 miljoen Syriërs terugsturen en dreigt Europa met vluchtelingen te overspoelen -Turkey Plans to Return 1 Million Syrians, Threatens to Flood Europe With Refugees

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Erdogan heeft gedreigd 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen toe te staan Turkije te verlaten naar Westerse landen, tenzij een zogenaamde 'veilige zone' in Syrië snel wordt gerealiseerd.Turkije is van plan om 1 miljoen vluchtelingen in noordelijk Syrië te hervestigen en kan de route voor migranten in Europa heropenen, als het geen adequate internationale steun ontvangt voor het plan, zei president Tayyip Erdogan op donderdag.

Bron: Haaretz

Ankara, herbergt 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen en controleert delen van Noord-Syrië waar 350.000 Syriërs al zijn teruggekeerd. Men is in het noordoosten  een "veilige zone" aan het opzetten samen met de Verenigde Staten. Volgens Erdogan kunnen nog veel meer Syriërs daarheen worden verplaatst..

"We zijn van mening, dat we zo'n veilige zone moeten vormen zodat Turkije daar steden kan bouwen in plaats van de tentsteden hier. Laten we ze daar naar de veilige zones heen brengen," zei Erdogan in een toespraak in Ankara.

"Geef ons logistieke steun en we kunnen huizen gaan bouwen op 30 km afstand in het noorden van Syrië. Op deze manier kunnen we hen voorzien van humanitaire levensomstandigheden. Dit moet gebeuren of anders zullen we de poorten moeten openen," zei Erdogan. "Ofwel geeft u uw steun, ofwel het spijt ons, maar wij gaan dit probleem niet alleen oplossen. Wij zijn er niet in geslaagd hulp te krijgen van de internationale gemeenschap, met name de Europese Unie,".

In het kader van een akkoord tussen de EU en Turkije, in maart 2016, heeft Ankara ermee ingestemd om de stroom van migranten naar Europa in te dammen in ruil voor miljarden euro's aan hulp.

Het aantal migranten dat in buurland Griekenland aankwam, steeg echter vorige maand. Een week geleden arriveerden meer dan een dozijn migrantenboten met 600 mensen, de eerste gelijktijdige aankomst in zijn soort in drie jaar.

"Ons doel is dat minstens een miljoen van onze Syrische broeders terug te laten keren naar de veilige zone, die we zullen creëren langs onze 450 km lange grens," zei Erdogan.

________________________
ENGLISH

Erdogan has threatened to allow 3.6 million Syrian refugees to leave Turkey for Western countries unless a so-called 'safe zone' inside Syria is established soon. Turkey plans to resettle 1 million refugees in northern Syria and may reopen the route for migrants into Europe if it does not receive adequate international support for the plan, President Tayyip Erdogan said on Thursday. 

Source: Haaretz

Ankara, which hosts 3.6 million Syrian refugees, controls parts of north Syria where it says 350,000 Syrians have already returned. It is setting up a "safe zone" with the United States in the northeast where Erdogan said many more could be moved.

"We are saying we should form such a safe zone that we, as Turkey, can build towns here in lieu of the tent cities here. Let's carry them to the safe zones there," Erdogan said in a speech in Ankara.

"Give us logistical support and we can go build housing at 30 km (20 miles) depth in northern Syria. This way, we can provide them with humanitarian living conditions. This either happens or otherwise we will have to open the gates," Erdogan said. "Either you will provide support, or excuse us, but we are not going to carry this weight alone. We have not been able to get help from the international community, namely the European Union."

Under a deal agreed between the EU and Turkey in March 2016, Ankara agreed to stem the flow of migrants into Europe in return for billions of euros in aid.

However, the number of migrant arrivals in neighbouring Greece spiked last month. A week ago more than a dozen migrant boats carrying 600 people arrived, the first simultaneous arrival of its kind in three years.

"Our goal is for at least one million of our Syrian brothers to return to the safe zone we will form along our 450km border," Erdogan said.