09 september 2019

2019-09-09-22.20: Premier Netanyahu onthuld een tot nu toe onbekende nucleaire fabriek in Iran - Prime Minister Netanyahu unveils a hitherto unknown nuclear plant in Iran


Screenshot YouTube

Tijdens een live tv uitzending onthulde premier Netanyahu een nieuwe tot nu toe onbekende nucleaire wapenfabriek in Iran.

Volgens Netanyahu ligt deze nieuw ontdekte fabriek in een regio van Iran genaamd Abadeh. Hij toonde satellietbeelden van de site vóór juli 2019, waarna Iran – op de een of andere manier – ontdekte dat Israël van de site had gehoord en besloot deze te vernietigen.

Tegen Iran zei Netanyahu : “Israël weet wat je doet, Israël weet wanneer je het doet, Israël weet waar je het doet”.We zullen je leugens blijven blootleggen. Wat je ziet is een consistent patroon van Iraanse leugens, misleiding en schendingen. ”

Netanyahu riep de internationale gemeenschap op om ‘wakker te worden’ en ‘te beseffen dat Iran systematisch liegt’. Hij riep de internationale gemeenschap op om zich aan te sluiten bij de sancties van president Trump om meer druk op Iran uit te oefenen. De enige manier om de mars van Iran naar de kernbom en de agressie in de regio te stoppen, is druk, druk en meer druk. ‘

Het nieuws over de site kwam slechts een dag nadat de nucleaire waakhond van de VN zei dat sporen van uranium waren ontdekt in wat Netanyahu een “geheim atoommagazijn” in Teheran had genoemd. Iran moet de oorsprong van het uranium nog verklaren, zeggen twee diplomaten die de inspecties van het agentschap nauwgezet volgen.

In een toespraak een jaar geleden riep de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die fel tegen de nucleaire deal van 2015 was, de IAEA op om de site onmiddellijk te bezoeken en zei dat deze 15 kg niet-gespecificeerd radioactief materiaal had gehuisvest dat sindsdien zou zijn verwijderd.


_______________________
ENGLISH:


During a live TV broadcast, Prime Minister Netanyahu unveiled a new nuclear weapon factory in Iran that has been unknown until now.

According to Netanyahu, this newly discovered plant is located in a region of Iran called Abadeh. He showed satellite images of the site before July 2019, after which Iran - somehow - discovered that Israel had heard of the site and decided to destroy it.

Netanyahu said to Iran: "Israel knows what you do, Israel knows when you do it, Israel knows where you do it." We will continue to expose your lies. What you see is a consistent pattern of Iranian lies, deception and violations. "

Netanyahu called on the international community to "wake up" and "realize that Iran is lying systematically." He called on the international community to join President Trump's sanctions to put more pressure on Iran. The only way to stop the march from Iran to the nuclear bomb and the aggression in the region is pressure, pressure and more pressure. "

The site news came just a day after the UN nuclear watchdog said traces of uranium had been discovered in what Netanyahu had called a "secret atomic warehouse" in Tehran. Iran still has to explain the origin of the uranium, say two diplomats who closely follow the agency's inspections.

In a speech a year ago, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who was fiercely against the 2015 nuclear deal, called on the IAEA to visit the site immediately and said that it had housed 15 kg of unspecified radioactive material that would have been removed since .

(Google Translate)