14 september 2019

2019-09-14-20.00: Palestijnse Autoriteit verzet zich tegen de bouw van een groot ziekenhuis in de Gazastrook - Palestinian Authority is opposed to the construction of a large hospital in the

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Brabosch

De leiders van de Palestijnse Autoriteit hebben een nieuw dieptepunt in hun obsessie bereikt: ze proberen nu de oprichting van een nieuw ziekenhuis voor hun volk in de Gazastrook te voorkomen. De Erez-grensovergang in Israël, aan de grens met de Gazastrook, waar Israël, Hamas, de Verenigde Naties, Qatar en Egypte zijn overeengekomen om hier het nieuwe ziekenhuis voor de behandeling van Gaza-patiënten op te richten. 

Het is geen nieuws dat de leiders van de Palestijnse Autoriteit geobsedeerd zijn door de Amerikaanse President Donald J. Trump en zijn regering. Toch hebben deze leiders nu werkelijk een nieuw dieptepunt in hun obsessie bereikt: ze verhinderen nu de oprichting van een nieuw ziekenhuis voor hun bevolking in de Gazastrook . Het nieuwe veldhospitaal, bestaande uit zestien afdelingen, zal worden gebouwd in de buurt van de Erez-grensovergang tussen de Gazastrook en Israël.

Het ziekenhuis werd door Israël goedgekeurd in het kader van een staakt-het-vuren dat de afgelopen weken is overeengekomen met de Hamas-leiders van de Gazastrook onder auspiciën van de Verenigde Naties, Qatar en Egypte.
Het 4000 vierkante meter grote ziekenhuis zal steunen op de infrastructuur, expertise en middelen van een internationale NGO genaamd Friendship en is bedoeld om een aanzienlijke verbetering van de medische diensten aan de Palestijnen in de Gazastrook te verzekeren. Bizar genoeg heeft Israël het project goedgekeurd terwijl ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit pogen het project te verijdelen.

___________________
ENGLISH:

Source:  Brabosch

The leaders of the Palestinian Authority have reached a new low in their obsession: they are now trying to prevent the creation of a new hospital for their people in the Gaza Strip. The Erez border crossing in Israel, on the border with the Gaza Strip, where Israel, Hamas, the United Nations, Qatar and Egypt have agreed to establish the new hospital for the treatment of Gaza patients.
 
It is not news that the leaders of the Palestinian Authority are obsessed with the American President Donald J. Trump and his government. Yet these leaders have now reached a new low point in their obsession: they are now preventing the creation of a new hospital for their people in the Gaza Strip. The new field hospital, consisting of sixteen departments, will be built near the Erez border crossing between the Gaza Strip and Israel.

 The hospital was approved by Israel in the context of a cease-fire that has been agreed in recent weeks with the Hamas leaders of the Gaza Strip under the auspices of the United Nations, Qatar and Egypt.
The 4000 square meter hospital will be based on the infrastructure, expertise and resources of an international NGO called Friendship and is intended to ensure a significant improvement in medical services to Palestinians in the Gaza Strip. Bizarrely enough, Israel approved the project while Palestinian Authority officials attempt to thwart the project.