19 september 2019

2019-09-19-17.15: Zeven gewonden bij mislukte raketlancering in de Gazastrook - Seven injured in failed rocket launch in the Gaza Strip

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Woensdagavond is vanuit Gaza een raketaanval op Israël uitgevoerd. De raketten haalden de Joodse staat echter niet, en twee projectielen kwamen terecht op een huis in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Hierbij zijn zeven gewonden gevallen.

In totaal werden drie projectielen afgevuurd. Één viel bij het grenshek tussen Gaza en Israël. De andere twee kwamen op een huis in Rafah terecht, aldus ooggetuigen. Hierbij zouden zeven gewonden gevallen zijn. Het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat er zeven gewonden zijn, maar geeft geen verdere details vrij. 

Het Israëlische leger zegt de raketlancering waar te hebben genomen. “Een mislukte lancering vanuit de Gazastrook was gedetecteerd. Het kwam niet in Israëlisch territorium terecht”, aldus de IDF. Naast het salvo van drie raketten meldt het leger ook een poging tot het afvuren van een mortiergranaat richting Israël. Dit projectiel wist echter net als de raketten de Joodse staat niet te halen.

De mislukte raketaanval komt een week na de beschieting richting Ashkelon en Ashdod. In deze Israëlische steden werden op dat moment door verschillende partijen verkiezingsbijeenkomsten gehouden, en Netanyahu (Likoed) werd van het podium geëvacueerd. Een dag later vond nog een raketaanval plaats, op de dorpen Yad Mordechai en Netiv HaAsara. 

Het gebeurt wel vaker dat raketaanvallen op Israël vanuit Gaza mislukken. Bij de escalatie in mei kwamen een Palestijnse vrouw en haar 14 maanden oude baby om het leven. Aanvankelijk kreeg Israël de schuld, maar al snel bleek dat de twee slachtoffers waren gevallen door een mislukte raketlancering door terreurbeweging Islamitische Jihad. 

______________________
ENGLISH
:

A rocket attack was carried out on Gaza on Israel on Wednesday evening. However, the missiles did not reach the Jewish state, and two projectiles landed on a house in Rafah in the south of the Gaza Strip. Seven people were injured.

In total, three projectiles were fired. One fell at the border fence between Gaza and Israel. The other two ended up in a house in Rafah, according to eyewitnesses. Seven would have been injured. The Ministry of Health run by Hamas confirms that there are seven injured people, but does not release any further details.

The Israeli army says it has observed the rocket launch. "A failed launch from the Gaza Strip was detected. It did not end up in Israeli territory, "said the IDF. In addition to the salvo of three missiles, the army also reports an attempt to fire a mortar grenade towards Israel. However, this projectile, just like the missiles, did not reach the Jewish state.

The failed rocket attack comes a week after the shooting towards Ashkelon and Ashdod. In these Israeli cities, various parties were holding election meetings at that time, and Netanyahu (Likud) was being evacuated from the stage. A day later another rocket attack took place on the villages of Yad Mordechai and Netiv HaAsara.

It often happens that rocket attacks on Israel from Gaza fail. During the escalation in May, a Palestinian woman and her 14-month-old baby were killed. Israel was initially blamed, but it soon became apparent that the two victims had fallen due to a failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist movement.

(Google Translate)