05 oktober 2019

2019-10-05-21.00: Twee raketten vanuit Gaza richting Kisufim afgevuurd - Two rockets fired from Gaza towards Kisufim

Om 23.48 lokale tijd ging het luchtalarm in Kisufim af. Een raketlancering vanuit Gaza was gedetecteerd. De IDF zegt dat de twee projectielen hun doelwit echter niet wisten te halen en dat ze in de Gazastrook zelf zijn neergekomen.

Bron: CIDI

In verwachting van een reactie door het Israëlische leger, ontruimde Hamas zoals gebruikelijk haar uitkijkposten aan de grens. De terreurbeweging bestuurt sinds een burgeroorlog met de Palestijnse Autoriteit in 2007 de kustenclave, en wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt. Een antwoord door de IDF op de (mislukte) raketaanval op Kisufim is echter uitgebleven.

De raketaanval komt nadat een dode is gevallen bij de zogenaamde Mars van Terugkeer-protesten. Zo’n 6000 demonstranten en relschoppers waren aamwezig bij de grens met Israël. Hierbij was zoals gebruikelijk sprake van het gooien en plaatsen van explosieven en molotovcocktails en pogingen tot het infiltreren van de Joodse staat. Het Israëlische leger trad op met traangas en geweervuur.

Het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook meldt 28 gewonden en één dode. De 28-jarige Alaa Hamdan kwam om door een kogel in de borstkas, aldus het Volksgezondheidsministerie. De Israëlische televisiezender Channel 12 claimt echter dat het een Palestijnse granaat was wat hem fataal is geworden.

De raketbeschieting richting Kisufim komt twee weken na een andere mislukte aanval vanuit de Gazastrook. Bij het afvuren van drie projectielen kwamen twee op een huis in Rafah in Gaza zelf terecht, waarbij zeven gewonden zouden zijn gevallen.

______________________________

ENGLISH:

At 23.48 local time the air alarm in Kisufim went off. A rocket launch from Gaza was detected. However, the IDF says that the two projectiles were unable to reach their targets and that they landed in the Gaza Strip itself.

Source: CIDI

In anticipation of a reaction from the Israeli army, Hamas evacuated its lookout points at the border as usual. Since a civil war with the Palestinian Authority in 2007, the terror movement has been running the coastal enclave, and is held responsible by Israel for everything that takes place in and from Gaza. However, an answer by the IDF to the (failed) rocket attack on Kisufim has not been received.

The rocket attack comes after one has been killed in the so-called March of Return protests. Around 6,000 demonstrators and rioters were present at the border with Israel. This involved, as usual, the throwing and placing of explosives and Molotov cocktails and attempts to infiltrate the Jewish state. The Israeli army acted with tear gas and gunfire.

The Hamas-run Ministry of Health in the Gaza Strip reports 28 wounded and one dead. The 28-year-old Alaa Hamdan was killed by a bullet in the chest, according to the Public Health Ministry. The Israeli television channel Channel 12, however, claims that it was a Palestinian grenade that was fatal to him.

The rocket fire towards Kisufim comes two weeks after another failed attack from the Gaza Strip. When three projectiles were fired, two ended up at a house in Rafah in Gaza itself, in which seven were said to have been injured.

(Google Translate)