07 oktober 2019

2019-10-07-18.10: Arabieren gooien vuurbommen en verbranden banden terwijl Joden bidden bij Jozef's graf - Arabs hurl firebombs, burn tires as Jews pray at Joseph’s Tomb

A Palestinian demonstrator burns tires near Joseph's Tomb in July. (Flash90/Nasser Ishtayeh)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse media meldt 7 gewonden als Israëlische veiligheidstroepen relschoppers verspreiden tijdens de pelgrimstocht van 1.000 Joden naar het graf voor Jom Kippoer.

Door JNS

Tientallen Palestijnen rellen op zondagavond na de bedevaart van ongeveer 1.000 Joden, onder Israëlische veiligheidsescorte, naar het graf van Jozef in Sichem om te bidden. De relschoppers gooiden vuurbommen en brandende banden naar het veiligheidspersoneel.

Israëlische veiligheidstroepen reageerden door de rellen te verspreiden.

Er waren geen Israëlische rapporten over slachtoffers tijdens het incident, maar het nieuwsagentschap Wafa van de PA rapporteerde dat zeven relschoppers gewond waren geraakt nadat "Israëlische troepen een konvooi bussen vol met meer dan duizend fanatieke Joodse kolonisten naar de plek begeleidden, gelegen in het door de Palestijnen gecontroleerde gebied, wat confrontaties met Palestijnse inwoners ontketende".

Wafa verklaarde dat de gewonde Palestijnen "protesteerden" tegen de "inval" en "probeerden om de toegang van kolonisten tot de plek te blokkeren".

"Onder de kolonisten die de graf plek bezochten waren de Israëlische minister van Economie en Industrie Eli Cohen, leider van de raad van kolonisten in de bezette Westelijke Jordaanoever Yossi Dagan, en Knesset-lid Moshe Arbel," rapporteerde Wafa.

_________________________________
ENGLISH

Palestinian media reports 7 wounded as Israeli security forces disperse rioters during pilgrimage of 1,000 Jews to the tomb ahead of Yom Kippur.

By JNS

Dozens of Palestinians rioted on Sunday night following the pilgrimage of some 1,000 Jews, under Israeli security escort, to the Tomb of Joseph in Shechem to pray. The rioters threw firebombs and burning tires at security personnel.

Israeli security forces responded with riot dispersal methods.

There were no Israeli reports of casualties during the incident, however the PA’s Wafa news agency reported that seven rioters had been wounded after “Israeli forces escorted a convoy of buses packed with over a thousand fanatic Jewish settlers to the site, located in the Palestinian-controlled area, sparking confrontations with Palestinian residents.”

Wafa stated that the injured Palestinians had been “protesting” the “raid” and “attempting to block settlers’ access to the site”.

“Among the settlers who raided the site were Israeli Minister of Economy and Industry Eli Cohen, leader of the council of settlers in the occupied West Bank Yossi Dagan, and Knesset member Moshe Arbel,” Wafa reported.