10 oktober 2019

2019-10-10-10.35: Aanslag bij synagoge in het Duitse Halle tijdens Jom Kipoer - Attack at the synagogue in Halle in Germany during Jom Kipoer

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Twee mensen zijn om het leven gekomen bij een schietaanval bij een synagoge in het Duitse Halle. De aanslag vond plaats op Jom Kipoer, de heiligste dag in het Jodendom.

Bron: CIDI

Ten tijde van de aanval bevonden zich zo’n 70 tot 80 mensen in de synagoge, aldus een lokale gemeenschapsleider. De schutter zou voornemens zijn geweest een bloedbad aan te richten, maar wist niet het Joodse gebedshuis binnen te komen. Hierop ging hij uit frustratie in het rond schieten.

Volgens de politie is een vrouw doodgeschoten bij de naast de synagoge gelegen begraafplaats. Een straat verder heeft de extreemrechtse dader op een dönerzaak geschoten, waarbij een man om het leven kwam. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, waaronder twee zwaargewonden.

Een verdachte is door de politie opgepakt. Aanvankelijk gingen de autoriteiten uit van twee schutters, maar inmiddels vermoedt de politie dat het om één dader gaat. Op beelden die op sociale media circuleren is de schutter te zien in een militair uniform en met een helm op. 

De terrorist zou de aanslag live hebben uitgezonden op internet. Hij zou zijn geïnspireerd door onder andere de terreuraanval op moslims in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waarbij 50 doden en tientallen gewonden vielen. “De Joden zijn de wortel van alle problemen” zou de extreemrechtse schutter hebben gezegd.

Eerde dit jaar stelde de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst al een toename in het aantal antisemitische geweldsmisdrijven in 2018. Het jaarrapport van de veiligheidsdienst (voluit Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) waarschuwde toen al voor een opruk in het aantal extreemrechts geïnspireerde antisemitische geweldsincidenten.

Jom Kipoer is de heiligste dag in het Jodendom, die in het teken staat van bezinning en vergiffenis. Het is een vastendag en synagoges worden doorgaans druk bezocht. Ondanks dat het niet gebruikelijk is media te gebruiken, werd al snel met veel ontsteltenis gereageerd door verschillende Joodse vertegenwoordigers uit de hele wereld. 

Het CIDI staat solidair met de Joodse gemeenschap in Halle en betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en de nabestaanden van deze afgrijselijke aanval. Terrorisme en antisemitisme horen nergens ruimte te krijgen.

________________________
ENGLISH

Two people died in a shooting attack at a synagogue in Halle, Germany. The attack took place on Yom Kipur, the holiest day in Judaism.

Source: CIDI

At the time of the attack, about 70 to 80 people were in the synagogue, according to a local community leader. The shooter would have intended to do a bloodbath, but did not know how to enter the Jewish prayer house. He started shooting around in frustration.

According to the police, a woman was shot at the cemetery next to the synagogue. A block further, the far-right perpetrator shot at a doner case, killing a man. Several people were injured, including two seriously injured.

A suspect has been arrested by the police. Initially the authorities assumed two shooters, but now the police suspect that this is one offender. On images that circulate on social media, the shooter can be seen in a military uniform and wearing a helmet.

The terrorist is said to have broadcast the attack live on the internet. He is said to have been inspired by, among other things, the terror attack on Muslims in Christchurch, New Zealand, in which 50 people were killed and dozens injured. "The Jews are the root of all problems," the extreme right-wing shooter would have said.

Already this year, the German domestic security service already stated an increase in the number of anti-Semitic violent crimes in 2018. The annual report of the security service (in full Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) already warned of an advance in the number of extreme right-wing anti-Semitic incidents.

Yom Kipur is the holiest day in Judaism, dominated by reflection and forgiveness. It is a fast day and synagogues are usually visited. Despite the fact that it is not common to use media, various Jewish representatives from around the world quickly responded with much dismay.

The CIDI stands in solidarity with the Jewish community in Halle and expresses its condolences to the victims and the relatives of this horrific attack. Terrorism and anti-Semitism should not be given anywhere.

(Google Translate)