16 oktober 2019

2019-10-16: Schandalig: Hamas Erects Speeltuin om kinderen te eren het naar de frontlinies gestuurd - Shameful: Hamas Erects Playground to Honor Children it Sent to Front Lines

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In oktober besloot Hamas een speeltuin te openen in de buurt van het gebied waar men kinderen naartoe heeft gebracht om te worden ingezet in de frontlinies van gewelddadige grensrellen in Gaza.

Door United with Israel Staff

De begeleidingscommissie die de leiding heeft over het wekelijkse geweld en onrust aan de Israëlische grens met Gaza bereidt zich voor op de ingebruikname van een " kinderspeeltuin " in de buurt van een gebied dat "een brandpunt is geweest van de vaak gewelddadige onlusten", aldus de Algemeiner, onder verwijzing naar een Yediot Ahronot rapport.

Dit "Park of Return" is blijkbaar klaar om te gaan gebruiken voor "spelletjes, amusementsfaciliteiten, grasvelden, tuinen, een wandelpromenade, schaduwrijke plekken voor picknicks en fonteinen".

Sinds het begin van de gewelddadige rellen in maart 2018 werd Hamas geconfronteerd met veel veroordelingen door Israël en zijn bondgenoten voor het selecteren van kinderen en hen te dwingen naar de frontlinie te gaan.

Het park lijkt deel uit te maken van een campagne om een positieve draai te geven aan de zieke uitbuiting van kinderen door de terreurgroep in haar nooit eindigende oorlog tegen de Joodse staat.

Het is tragisch dat Hamas specifiek zich concentreert op armlastige kinderen, die tussen andere relschoppers worden geplaatst en naar het grenshek worden gestuurd om de IDF-troepen uit te lokken. Kinderen van rijke Palestijnen worden van dit lot gespaard, volgens de beweringen in het Alegemeiner-rapport.

De ingebruikname van het park wordt gestart met "verdere rellen die werden georganiseerd onder de naam 'Onze Martelaren'", meldt de Algemeiner. Cynisch genoeg doet de begeleidingscommissie een beroep op de internationale gemeenschap, "om in beroep te gaan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen Israël vanwege haar misdaden tegen de kinderen in de Gazastrook".

Levensbesparende ATV's houden terroristen tegen voordat ze onschuldige Israëliërs aanvallen.

Palestijnse terroristen hebben Israëliërs geterroriseerd met messen, schietpartijen, bombardementen en auto-rammingen door heel Israël, zonder dat het einde in zicht is.

Gespecialiseerde, ultramoderne, compacte ATV's voor alle terreinen, die in krappe ruimtes manoeuvreren zijn het "geheime wapen" van Israël, ontworpen om terroristen te achtervolgen en gevangen te nemen voordat ze aanvallen. Levensbesparende ATV's zijn hard nodig om gemeenschappen in heel Israël te beschermen. Doneer alsjeblieft genereus!

_______________________
ENGLISH:


In October, Hamas prepared to inaugurate a playground near the area it shuttled children to serve on the front lines of violent Gaza border riots.

By United with Israel Staff

The steering committee that spearheads weekly violence and unrest on the Israeli border with Gaza is reportedly preparing to inaugurate a “children’s park” near an area that has been “a focal point for the often violent disturbances,” according to the Algemeiner, citing a Yediot Ahronot report.

This “Park of Return” is apparently ready to go and includes “games, entertainment facilities, lawns, gardens, a promenade, shaded areas for picnics, and fountains.”

Since launching the violent riots in March 2018, Hamas faced a chorus of condemnation from Israel and its allies for singling out children and forcing them to the front lines.

The park appears to be part of a campaign to put a positive spin on the terror group’s sick exploitation of children in its never-ending war against the Jewish state.

Tragically, Hamas specifically preys upon impoverished children, who are installed among other rioters and sent to the border fence to provoke IDF forces. Children of wealthy Palestinians are spared from this fate, according to claims in the Alegemeiner report.

The park’s inauguration is being launched with “further riots were held under the name ‘Our Martyrs,'” reported the Algemeiner, which the steering committee cynically called “an appeal to the international community to appeal to the International Court of Justice in The Hague against Israel for its crimes against the children in the Gaza Strip.”

Life-Saving ATVs Stop Terrorists Before they Attack Innocent Israelis

Palestinian attackers have terrorized Israelis with stabbings, shootings, bombings and car-rammings throughout Israel, with no end in sight.

Specialized, state-of-the-art, compact, all-terrain ATVs that maneuver in tight spaces are Israel’s “secret weapon,” designed to pursue and capture terrorists BEFORE they attack. Life-saving ATVs are desperately needed to protect communities throughout Israel. Please donate generously!