01 november 2019

2019-11-01-11.40: (Video) Israëlische luchtmacht bereidt zich voor op Blue Flag - Israel Air Force gearing up for Blue Flag

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tussen zondag 3 en donderdag 14 november vindt de "Blue Flag" oefening plaats op de "Ovda" vliegbasis in het zuiden van Israël.

Bron: ArutzSheva7

Dit is de eerste internationale "Fifth Generation" oefening die in Israël wordt gehouden met de F-35 gevechtsvliegtuigen. De oefening is van groot strategisch belang en zal een belangrijke impact hebben op de Israëlische luchtmacht, de IDF en de staat Israël. De oefening zal meer dan duizend luchtvaartpersoneelsleden, technisch en administratief personeel van verschillende luchtmachten omvatten.

Dit jaar zullen verschillende landen aan de oefening deelnemen, waaronder: Duitsland, Italië, Griekenland en de Verenigde Staten. Bemanningen en piloten, inclusief de vliegtuigen van de deelnemende landen, zullen in Israël aankomen en verschillende scenario's simuleren. De samenwerking zal een internationale opleiding van hoge kwaliteit, wederzijdse leerprocessen en de ontwikkeling van vliegtechnieken mogelijk maken, en na de actie-evaluatietechnieken zullen de betrekkingen tussen landen kunnen worden versterkt.

In het kader van de oefening zullen tientallen Israëlische vliegtuigen worden ingezet waarin  IAF zal oefenen met lucht-lucht- en grondgevechtsscenario's, waarbij zowel geavanceerde TAC-dreigingen als vijandelijke gevechtsscenario's zullen worden behandeld, samen met de andere luchtmachten. Deze inzet biedt de mogelijkheid voor gezamenlijke vluchten over een breed scala aan dreigingsscenario's in combinatie met geavanceerde technologie.

De IAF oefent en zal blijven oefenen in samenwerking met buitenlandse luchtmachten om haar competentie en paraatheid te handhaven, de banden en belangen tussen de machten te versterken en het gezamenlijk leren van de eenheden te bevorderen en te versterken.


________________________

ENGLISCH

Between Sunday, November 3rd and Thursday, November 14th, the "Blue Flag" Exercise will take place at the “Ovda” Air Force Base in southern Israel.

Source: ArutzSheva7

This will be the first international "Fifth Generation” exercise held in Israel involving the F-35 aircraft. The exercise is of paramount strategic importance and will have a significant impact on the Israeli Air Force, the IDF and the State of Israel. The exercise will include over a thousand air crews, technical and administrative personnel from different air forces.

This year, several countries will take part in the exercise, including: Germany, Italy, Greece and the United States. Air crews and pilots, including the aircraft of the participating countries, will arrive in Israel and simulate various scenarios. The cooperation will enable high-quality international training, mutual learning, and development of flight techniques, and after action review techniques will offer an opportunity to strengthen relations between countries.

As part of the exercise, dozens of Israeli aircraft will be deployed in which the IAF will practice air-to-air and ground-combat scenarios, dealing with advanced TAC threats as well as enemy combat scenarios, together with the other air forces. This deployment will provide an opportunity for joint flights over a wide range of threat scenarios combined with advanced technology.

The IAF is practicing and will continue to practice in collaboration with foreign air forces to maintain its competence and readiness, to strengthen the ties and interests between the forces and to encourage and strengthen the joint learning between the forces.