01 november 2019

2019-11-01-12.15: Raketaanval op Alumim en Be’eri vanuit Gaza - Rocket attack on Alumim and Be'eri from Gaza

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Donderdagavond is een raket vanuit Gaza op de dorpen Alumim en Be’eri in het zuiden van Israël afgevuurd. Het Israëlische leger zegt in antwoord op de raketaanval twee posities van terreurbeweging Hamas in de Gazastrook getroffen te hebben.

Bron CIDI

Een paar minuten na acht uur ’s avonds ging het raketalarm in Alumim en Be’eri af en hadden gezinnen slechts enkele seconden de tijd om toevlucht te zoeken. De IDF bevestigt dat vanuit Gaza een raket is afgevuurd. Het Iron Dome-luchtafweersysteem kwam in actie, maar onderschepte het projectiel niet. De raket zou in een open gebied terecht zijn gekomen.

Het Israëlische leger zegt dat in antwoord op de raketaanval twee posities van Hamas in het noorden van de Gazastrook zijn getroffen. De terreurbeweging bestuurt sinds 2007 na een burgeroorlog met de Palestijnse Autoriteit de kustenclave en wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt.

Volgens de IDF is bij de reactie op de raketaanval gebruik gemaakt van vliegtuigen en een tank. Het Gazaanse Shehab-nieuwsagentschap meldt dat het Israëlische leger geschoten zou hebben op een jeep waarin zich militanten bevonden in het noorden van de Gazastrook. 

De raketaanval op Alumim en Be’eri komt twee dagen nadat de Israëlische luchtmacht een drone bij Gaza heeft neergeschoten. Het op afstand bestuurbare vliegtuigje bevond zich op een hoogte van ruim 3,5 km en is neergeschoten door een F-15 van de IAF.

Vorige week zette een raketproef van Hamas het raketalarm in werking. De terreurbeweging had twee raketten richting de Middellandse Zee afgevuurd, wat foutief werd aangezien voor een raketaanval op Zikim wat het raketalarm en het Iron Dome in werking zette. 

De recente gebeurtenissen tonen aan hoe fragiel het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël is. Het Israëlische leger beschuldigt regelmatig terreurbeweging Islamitische Jihad ervan al dan niet in opdracht van Iran aan te sturen op een escalatie en de wapenstilstand te verstoren.


___________________________
ENGLISH:

On Thursday evening, a rocket was fired from Gaza at the villages of Alumim and Be'eri in southern Israel. The Israeli army says it has taken two positions of the Hamas terrorist movement in the Gaza Strip in response to the rocket attack.

Source CIDI

A few minutes after eight o'clock the rocket alarm went off in Alumim and Be'eri and families had only a few seconds to seek refuge. The IDF confirms that a rocket has been fired from Gaza. The Iron Dome anti-aircraft system came into action, but did not intercept the missile. The rocket is said to have ended up in an open area.

The Israeli army says that in response to the rocket attack, two positions of Hamas have been hit in northern Gaza. Since 2007, following a civil war with the Palestinian Authority, the terror movement has been running the coastal enclave and is held responsible by Israel for everything that takes place in and from Gaza.

According to the IDF, airplanes and a tank were used in the reaction to the rocket attack. The Gaza Shehab news agency reports that the Israeli army would have shot at a jeep in which militants were located in the north of the Gaza Strip.

The rocket attack on Alumim and Be'eri comes two days after the Israeli Air Force shot down a drone at Gaza. The remote-controlled aircraft was at an altitude of more than 3.5 km and was shot down by an F-15 from the IAF.

Last week a rocket test from Hamas triggered the rocket alarm. The terror movement had fired two missiles towards the Mediterranean, which became erroneous since a missile attack on Zikim triggered the missile alarm and the Iron Dome.

The recent events show how fragile the ceasefire between Hamas and Israel is. The Israeli army regularly accuses the Islamic Jihad terrorist movement, whether or not they are commissioned by Iran, to escalate and disrupt the ceasefire.