02 november 2019

2019-11-02-12.00: Gaza-raket treft huis in Sderot - Gaza rocket hits Sderot home


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Gaza-terroristen vuurden vrijdagavond een spervuur van minstens 10 raketten op Zuid-Israël af.

Bron: ArutzSHEVA7

Gisteravond kort na 21.00 uur klonken Sirenes in Sderot en in gemeenschappen als Shaar, Hanegev, Regional Council in het zuiden van Israël.

De IDF bevestigde dat zeven raketten werden afgeschoten vanuit Gaza naar de regio. Ze werden allemaal onderschept door het Iron Dome anti-raketsysteem.

Later, rond 21.45 uur, werd een tweede spervuur van raketten op Zuid-Israël afgevuurd. Een van de raketten raakte een huis in Sderot. De bewoners bevonden zich in beschermde ruimtes toen de raket insloe.g Er waren geen gewonden, maar het gebouw liep schade op.

De woordvoerder van de IDF bevestigde dat drie raketten werden afgevuurd in het tweede spervuur. Een van hen werd onderschept door het Iron Dome.

Magen David Adom paramedici behandelden een 65-jarige vrouw die gevallen was terwijl ze naar een beschermde ruimte rende. Ze werd overgebracht naar het Barzilai-ziekenhuis in Ashkelon.

Vijf mensen die aan shock leden, werden ter plaatse behandeld en hoefden niet in het ziekenhuis te worden opgenomen.

De premier en de minister van Defensie onderhouden regelmatig contact met de stafchef en de defensie-eenheid en instrueren hen de vereiste acties uit te voeren."

Palestijnse Arabische media meldden dat de IDF doelen in Gaza aanviel na de raket aanvallen.

Op donderdagavond schoten Gaza-terroristen ook al een raket af naar Zuid-Israël. De Iron Dome werd geactiveerd als reactie, hoewel wordt aangenomen dat de raket in de lucht explodeerde.

Er werd geen lichamelijk letsel gemeld.

Een IDF-tank en vliegtuig vielen twee Hamas-militaire posten in Noord-Gaza aan als vergelding.


___________________________
ENGLISH 

Gaza terrorists fired a barrage of at least 10 rockets on southern Israel on Friday evening.

Source: ArutzSeva7

“Red Color” sirens were sounded shortly after 9:00 p.m. in Sderot and in communities in the Shaar Hanegev Regional Council in southern Israel.

The IDF confirmed that seven rockets were fired from Gaza toward the region. All of the them were intercepted by the Iron Dome anti-missile system.

Later, around 9:45 p.m., a second barrage of rockets was fired toward southern Israel. One of the rockets hit a home in Sderot. There were no injuries, as the residents were in protected spaces when the rocket hit, but the building sustained damage.

The IDF Spokesperson’s Unit confirmed that three rockets were fired in the second barrage. One of them was intercepted by Iron Dome.

Magen David Adom paramedics treated a 65-year-old woman who fell while running toward a protected space. She was evacuated to the Barzilai Hospital in Ashkelon.

Five people who suffered from shock were treated at the scene and did not require hospitalization.

Prime Minister Binyamin Netanyahu’s office said, "The Prime Minister and Defense Minister is maintaining regular contact with the Chief of Staff and the defense establishment and instructing them to carry out the required actions."

Palestinian Arab media reported that the IDF attacked targets in Gaza following the rocket barrages.

On Thursday night, Gaza terrorists fired a rocket toward southern Israel. The Iron Dome was activated in response, though It is believed the rocket exploded in midair.

There were no physical injuries.

An IDF tank and aircraft attacked two Hamas military posts in northern Gaza in retaliation.