03 november 2019

2019-11-03- 13.30: IDF vernietigt het huis van Palestijnse terrorist, alweer - ​IDF demolishes home of Palestinian errors, again

IDF-soldaten bij de sloop van het huis van terrorist Islam Yousef Abu Hamid, al-Am'ari vluchtelingenkamp, 24 oktober 2019. (foto credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)
IDF soldiers at the demolition of terrorist Islam Yousef Abu Hamid's house, al-Am’ari refugee camp, October 24 2019. (photo credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Islam Abu Hamid werd veroordeeld voor het vermoorden van St.-Sgt. Ronen Lubarsky vorig jaar tijdens een overval op de Westelijke Jordaanoever. De familie kreeg het bevel om na de eerste sloop het huis niet te herbouwen 

Door:The Jeruslame Post - 25 oktober 2019
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

De IDF Spokesperson’s Unit kondigde aan, dat het leger van Israël het ouderlijk huis van een Palestijnse man die was veroordeeld voor de moord op St.-Sgt. Ronen Lubarsky tijdens een overval op de Westelijke Jordaanoever vorig jaar, heeft vernietigd,  nadat de familie van de aanvaller het huis had herbouwd. Toen de familie van de 32-jarige islam Yousef Abu Hamid in het vluchtelingenkamp al-Am'ari in de buurt van Ramallah, bezig waren het huis weer op te bouwen, braken er tijdens de sloop van het vier verdiepingen tellende gebouw, een aantal gewelddadige rellen uit tussen Palestijnen en IDF-troepen. Die reageerden met behulp van methoden om de relschoppers uiteen te drijven.

Verschillende Palestijnse jongeren raakten gewond en verschillende Hamas-leden werden gearresteerd door Israëlische veiligheidstroepen. Sloop van het huis van Yousef Abu Hamid, al-Am'ari vluchtelingenkamp, 24 oktober 2019 Israëlische functionarissen zeggen dat de controversiële tactiek van het slopen van huizen een belangrijk afschrikmiddel is om andere potentiële aanvallers te stoppen, maar Palestijnen en mensenrechtenorganisaties bekritiseren het leger voor het gebruik van collectieve straf door de huizen van de families van de terroristen te slopen. Volgens de Shin Bet (Israel Security Service) zat Hamid vast in een Israëlische gevangenis voor terroristische activiteiten gepleegd voor Hamas. Hij werd gearresteerd en aangeklaagd voor de moord op de 20-jarige St.-Sgt in mei 2018. Lubarsky was een soldaat in de elite Duvdevan commando-eenheid, uit de centrale Israëlische stad Rehovot. Lubarsky, die deelnam aan een operatie gericht op het arresteren van een terroristische cel die betrokken was bij recente schietincidenten, maakte deel uit van de dekmantel van de operatie toen hij werd geraakt door een 40-pond wegend stuk marmer dat door Hamid van een dak af werd gegooid.

Hij kreeg aanvankelijk medische noodhulp in het veld en werd overgebracht naar intensive care in het Hadassah Medisch Centrum van Jeruzalem in Ein Karem, waar hij bezweek aan zijn wonden. Hamid werd door een militaire rechtbank in juli veroordeeld tot levenslang in de gevangenis plus acht maanden en kreeg het bevel om de familie van het slachtoffer NIS 258.000 te betalen voor de moord op Lubarsky. De familie noemde de straf beschamend. Ten tijde van de sloop vorig jaar had de IDF aanvankelijk de Hamid-familie laten weten dat Israël van plan was om twee verdiepingen van het gebouw te slopen, maar in september werd besloten dat het hele gebouw zou worden vernietigd. 

De IDF zei dat het huis was gebouwd op een perceel waar eerder een gebouw werd gesloopt in de jaren 1990 na een aanval door Hamid's broer, die Shin Bet-agent Noam Cohen doodde. Cohen werd gedood tijdens een veiligheidsoperatie in Ramallah op 13 februari 1994, toen drie Hamas-agenten het vuur openden met automatische wapens op de auto waarin hij reed op de Bitounia-kruising. Hoewel de auto werd geraakt door 62 kogels, stapte Cohen uit het voertuig om terug te schieten en werd neergeschoten en ernstig gewond. Hij stierf later. Na de eerste sloop kreeg de familie het bevel om het gebouw niet te herbouwen. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa was het de vierde keer dat de IDF het huis verwoestte: eerst in 1994, de tweede keer in 2004, vervolgens de sloop in december en uiteindelijk weer op donderdagochtend.

Wafa haalde aan dat de moeder van Hamid, Latifa Abu Hamid had gezegd: “Elke keer dat het huis wordt gesloopt door de Israëlische troepen als straf voor de activiteiten van haar zoon in het verzet’, zal het gezin het huis weer opbouwen.” De IDF Spokesperson's Unit zei dat het leger "de huizen van terroristen die voortdurend zijn vernietigd, zal blijven volgen en zal blijven optreden tegen terrorisme in Judea en Samaria met het oog op het waarborgen van de veiligheid in het gebied."

 

 ___________________________
ENGLISH:

Islam Abu Hamid was convicted of killing St.-Sgt. Ronen Lubarsky during a raid in the West Bank last year. The family was ordered not to rebuild the structure after the initial demolition.

Israel’s military demolished the family home of a Palestinian man convicted of murdering St.-Sgt. Ronen Lubarsky during a raid in the West Bank last year, after the attacker’s family rebuilt the home, the IDF Spokesperson’s Unit announced. During the demolition of the four-story building, under construction by the family of 32-year-old Islam Yousef Abu Hamid in the al-Am’ari refugee camp close to Ramallah, a number of violent riots broke out between Palestinians and IDF troops, who responded by using riot dispersal methods. Several Palestinian youths were injured, and several Hamas members were arrested by Israeli security forces. Israeli officials say that the controversial tactic of home demolitions is a key deterrent to stop other potential attackers, but Palestinians and human rights groups criticize the army for using collective punishment by demolishing the homes of the terrorists’ families.

Lubarsky, who was taking part in an operation aimed at arresting a terrorist cell involved in recent shooting attacks, was part of the operation’s covering force when he was hit by a 40-pound slab of marble thrown by Hamid from a rooftop. He received initial emergency medical attention in the field and was transferred to intensive care at Jerusalem’s Hadassah Medical Center in Ein Karem, where he succumbed to his wounds. Hamid was sentenced to life in prison plus eight months and ordered to pay the victim’s family NIS 258,000 for Lubarsky’s murder by a military court in July. The family called the sentence an embarrassment. At the time of the demolition last year, the IDF had initially informed the Hamid family that Israel intended to demolish two floors of the building, but in September it was decided that the entire structure would be destroyed.

The IDF said that the home had been built on a plot where a building was previously demolished in the 1990’s following an attack by Hamid’s brother, which killed Shin Bet operative Noam Cohen. Cohen was killed during a security operation in Ramallah on February 13, 1994, when three Hamas operatives opened fire with automatic weapons on the car he was traveling in at the Bitounia junction. Although the car was hit by 62 bullets, Cohen stepped outside of the vehicle to return fire, and was shot and critically wounded. He later died. Following the initial demolition, the family was ordered not to rebuild the structure. According to the Palestinian Wafa News Agency, it was the fourth time that the IDF demolished the home: first in 1994, the second time in 2004, then the demolition last December and finally again on Thursday morning. The mother of Hamid, Latifa Abu Hamid, was quoted by Wafa as saying that the family would rebuild the home just as they’ve done every time the home was demolished by Israeli troops “as punishment for her son’s activities in the resistance.”The IDF Spokesperson’s Unit said that the military will “continue to monitor the homes of terrorists that have been destroyed on an ongoing basis, and will continue to act against terrorism in Judea and Samaria for the sake of safeguarding security in the area.”

https://www.jpost.com/Israel-N...