04 november 2019

2019-11-04-11.15: Staatsdivisie: Iran blijft 's werelds grootste staatssponsor van terreur - State Dept: Iran Remains World’s Largest State Sponsor of Terror

Nederlands-English

NEDERLANDS:

De Jerusalem Post rapporteert: In het nieuwe rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over terrorisme wordt de Islamitische Republiek Iran genoemd als de belangrijkste internationale staatssponsor van het terrorisme en wordt het werk van Teheran aangehaald om de activiteiten van de soennitische terroristische organisatie al-Qaeda te vergemakkelijken.

By BREITBART JERUSALEM -4 Nov 2019

"Iran blijft de slechtste staatssponsor van terrorisme van de wereld," nam nota van het document met de titel "Country Reports on Terrorism 2018", dat op vrijdag werd vrijgegeven. "Het regime heeft bijna een miljard dollar per jaar uitgegeven aan de ondersteuning van terroristische groeperingen, die als gevolmachtigden van Iran dienen en zijn kwaadaardige invloed over de hele wereld uitbreiden. Teheran heeft internationale terroristische groeperingen zoals Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad gefinancierd. Teheran is ook betrokken bij zijn eigen terroristische plannen over de hele wereld, met name in Europa.".

Het rapport zei, dat "Teheran een AQ [al-Qaeda] ondersteuningsnetwerk bleef toestaan om in Iran te functioneren, dat strijders en geld naar conflictgebieden in Afghanistan en Syrië stuurt. Iran heeft het toevluchtsoord voor AQ-leden, die in het land wonen, uitgebreid".

_____________________
ENGLISH:

The Jerusalem Post reports: The US State Department’s new report on terrorism lists the Islamic Republic of Iran as the top international state-sponsor of terrorism and cites Tehran’s work with facilitating the activities of Sunni terrorist organization al-Qaeda.

By BREITBART JERUSALEM -4 Nov 2019

“Iran remains the world’s worst state sponsor of terrorism,” noted the document titled, “Country Reports on Terrorism 2018” that was released on Friday. “The regime has spent nearly one billion dollars per year to support terrorist groups that serve as its proxies and expand its malign influence across the globe. Tehran has funded international terrorist groups such as Hezbollah, Hamas and Palestinian Islamic Jihad. It also has engaged in its own terrorist plotting around the world, particularly in Europe.”

The report said that “Tehran continued to allow an AQ [al-Qaeda] facilitation network to operate in Iran, which sends fighters and money to conflict zones in Afghanistan and Syria, and it has extended sanctuary to AQ members residing in the country.”