04 november 2019

2019-11-04-13.15: De Franse verzetsheld Yvette Lundy, die in de WOII Joden redde, overlijdt met 103 jaar - French Resistance hero Yvette Lundy, who saved Jews in WWII, dies at 103

26 april 2017 Yvette Lundy poseert voor een foto in een bejaardentehuis in Epernay, Noordoost Frankrijk.
In this file photo taken on April 26, 2017 Yvette Lundy poses for a picture at a retirement home in Epernay, northeastern France
( \FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Nederlands - English

NEDERLANDS
:

Lundy verstrekte valse documenten aan Joden, die de nazi's ontvluchtten. Ze overleefde de concentratiekampen en ging verzoening onderwijzen door gesprekken te voeren met Franse en Duitse studenten.

Door AFP

LILLE, Frankrijk - Yvette Lundy, een verzetsheld die Joden hielp ontsnappen in het bezette Frankrijk, de verschrikkingen van de nazi-concentratiekampen overleefde en verzoening ging onderwijzen, is overleden op 103-jarige leeftijd, aldus de autoriteiten op zondag.

Als jongste van zeven kinderen uit een boerengezin in de champagne producerende regio rond Epernay was Lundy tijdens de bezetting onderwijzeres en werkte ze ook op het stadhuis, een belangrijke taak die haar in staat stelde zich aan te sluiten bij een verzetsnetwerk dat bekend staat als de Possum Escape Line.

Vanaf 1940 voorzag ze Joden van valse documenten, mannen die het nazi's dwangarbeidersprogramma - de STO - in Duitsland ontvluchtten en aan ontsnapten krijgsgevangenen, die door haar broer Georges op zijn boerderij verborgen werden.

Maar de Gestapo betrapte haar in juni 1944 en arresteerde Lundy, toen 28 jaar oud, op haar school.

Ze zou worden geïnterneerd in Ravensbrueck, zo'n 80 kilometer ten noorden van Berlijn, het enige kamp voor vrouwen en kinderen.

Lundy zou de ontmenselijking, die ze daar van meet af aan heeft meegemaakt, toen ze zich voor de ogen van SS'ers moest uitkleden, nooit vergeten.

"Het lichaam is naakt en de hersenen zijn ineens aan flarden. Je bent als een nietsnut, een nietsnut vol leegte, en als je om je heen kijkt is het meer dan een leegte," zei Lundy.

De beproeving zou bijna een jaar duren totdat Lundy werd toegewezen aan een Kommando-slavenarbeidseenheid bij Weimar en werd bevrijd door het Russische leger in april 1945.

"Ook nu nog denk ik elke dag op een gegeven momenten aan het kamp.... vaak 's nachts voordat ik in slaap val," vertelde Lundy aan AFP in 2017.

Ter gelegenheid van haar 100e verjaardag werd ze verheven tot het op een na hoogste rang van het Legioen van Eer, dat van grootofficier", aldus Lundy.

Burgemeester van Epernay Franck Leroy zei op Facebook dat Lundy "de eer vertegenwoordigde van Frankrijk tijdens de donkerste uren van onze geschiedenis".

Het duurde bijna 15 jaar voordat ze zich begon uit te spreken over haar ervaringen en lezingen gaf aan zowel Franse als Duitse studenten.

Leroy prees haar "ongelooflijke toewijding aan de gedenkplicht".

Ze "had ook een visie op de oorlog en in het bijzonder op de Frans-Duitse verzoening die ze als zeer belangrijk beschouwde,".

______________________
ENGLISH:

Lundy provided fake papers to Jews fleeing Nazis, survived the concentration camps and went on to teach reconciliation, giving talks to French as well as German students

By AFP

LILLE, France — Yvette Lundy, a Resistance hero who helped Jews escape occupied France, survived the horrors of Nazi concentration camps and went on to teach reconciliation, has died aged 103, authorities said Sunday.

The youngest of seven children from a farming family in the champagne-growing region around Epernay, Lundy was a schoolteacher during the occupation and also worked at the town hall, a key job that allowed her to join a resistance network known as the Possum Escape Line.

From 1940, she supplied fake papers to Jews, men fleeing the Nazis’ forced labor program — the STO — in Germany, and escaped prisoners of war, who were hidden by her brother Georges at his farm.

But the Gestapo caught up with her in June 1944, arresting Lundy, then 28, at her school.

She would be interned at Ravensbrueck some 80 kilometers (50 miles) north of Berlin, the only camp reserved for women and children.

Lundy would never forget the dehumanization she experienced there from the very beginning, when she was forced to undress in front of SS officers.

“The body is naked and the brain is suddenly in tatters. You’re like a hole, a hole full of emptiness, and if you look around it’s more emptiness,” Lundy said.

The ordeal would last nearly a year until Lundy was assigned to a Kommando slave labor unit near Weimar — liberated by the Russian army in April 1945.

“Still today, I think of the camp at one point each day… often at night before I fall asleep,” Lundy told AFP in 2017.

On the occasion of her 100th birthday that year, she was elevated to the Legion of Honor’s second-highest level, that of Grand Officer.

Mayor of Epernay Franck Leroy said on Facebook that Lundy had “represented the honor of France during the darkest hours of our history.”

It was nearly 15 years before she began to speak out about her experiences, giving talks to French as well as German students.

Leroy praised her “incredible commitment to the duty of remembrance.”

She “also had a viewpoint on war and notably on Franco-German reconciliation which she saw as extremely important,” .