08 november 2019

2019-11-08-15.15: Gisteravond probeerden ze me te vermoorden - Last night they tried to murder me

Rock Terror - Terreur met stenen

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Hadassah Haimovitch, een inwoner van Beit El, van wie de auto donderdagavond werd gestenigd door moslimterroristen van de Palestijnse Autoriteit, terwijl ze met haar kinderen naar huis reed, herinnerde zich de angstaanjagende momenten waarop ze tegen het menselijk instinct vocht om haar familie te redden.

Bron: ArutzSheva7

"Gisteravond reed ik niets vermoedend met mijn kinderen in onze auto, van Shavei Shomron naar Beit El," vertelde Hadassah. "Plotseling, een paar meter voor Ofra, werden we getroffen door een spervuur van stenen."

"Ik was in de war en begon instinctief te remmen, maar ik weet dat je in dit soort situaties juist meer vaart moet maken. Maar wanneer je midden in zo een voorval komt, helpt die kennis blijkbaar niet veel - er is verwarring, shock ... Ik dank G-d dat mijn geweldige zoon, die naast me zat, mij hielp te concentreren en schreeuwde: 'Ga, ga.' Hij heeft ons gered! Anders wil ik niet nadenken over wat er anders gebeurd zou kunnen zijn.

"Dus de auto was een beetje beschadigd en ik kwam met pijn in mijn schouder en duizeligheid er vanaf, maar dankzij G-d gaat alles goed!

"Ik dacht bij mezelf: 'Mensen maken dit mee als onderdeel van hun dagelijkse routine. Hoe? Hoe kunnen we in vredesnaam op deze manier verder gaan met ons leven? "

"Ik dacht ook bij mezelf als Joden stenen zouden gooien, zouden ze onmiddellijk gevangen worden genomen en ondenkbare gemarteld worden. Een andere gedachte die ik had was dat het jammer is dat ik niet een van die stenen heb genomen, zodat ze DNA konden nemen, maar bij nader inzien ben ik blij zodat ik ons niet nog meer in gevaar heb gebracht. Het is het DNA van de Arabieren, wie is er eigenlijk in ge├»nteresseerd? '

Hadassah zei tegen Reshet Bet: "De auto trilde ervan toen de stenen ons raakten. Ik heb een klacht ingediend en men vertelde mij expliciet, dat de kans dat ze de daders zouden vinden erg klein is."

______________________
ENGLISH: 

Hadassah Haimovitch, a resident of Beit El whose vehicle was stoned Thursday night by Palestinian Authority Muslim terrorists as she drove home with her children, recalled the terrifying moments during which she fought human instinct in order to save her family.

Source: ArutzSheva7

"Last night I innocently drove with my children in our car, from Shavei Shomron towards Beit El," Hadassah related. "Suddenly, a few meters before Ofra, we were hit by a barrage of rocks."

"I was confused and I started to slow the car, but I know that in these types of situations you need to speed up. But when you're in the middle of the incident, apparently, that knowledge doesn't help too much - there's confusion, shock, a storm... Thank G-d my amazing son, who was sitting next to me, helped me focus, yelling, 'Go, go.' He saved us! Otherwise I don't want to think about what might have happened.

"So the car was damaged a bit and I came out with a pain in my shoulder and dizziness, but thank G-d we're all fine!

"I thought to myself: 'People go through this as part of their everyday routines. How? How in hell do we continue living this way?

"I also thought to myself - if Jews would be the ones throwing stones, they would be caught immediately and undergo unthinkable torture. Another thought I had was that it's a shame I didn't take one of those stones, so they could take DNA from it. But on second thought, I'm glad I didn't endanger us again. It's the DNA of Arabs, who's interested in it anyways?"

Speaking to Reshet Bet, Hadassah said: "The car was shaking, stones were falling on us. I went to file a complaint and they told me explicitly that the chance they would find the perpetrators is very small."