13 november 2019

2019-11-13-09.00: Raket aanvallen houden aan terwijl in Tel Aviv de scholen heropent - Rocket fire continues as Tel Aviv schools reopen

Raketvuur boven Israël -  Rocket fire over Israel - Foto: Reuters

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In Tel Aviv worden bedrijven en scholen heropend, maar in het zuiden van Israël blijft de situatie gespannen.

Gepubliceerd door Globes, Israel business news - en.globes.co.il - op 13 november 2019.

Binnen een straal van 40 kilometer rond de Gazastrook blijven de lokale autoriteiten vandaag zeer alert, aangezien de raketbeschietingen in het zuiden doorgaan en er een gespannen rust heerst in het centrum van het land, volgens  Walla! Nieuwsberichten. Vanochtend werden er sirenes gehoord in de Mate Yehuda regio bij Latrun en in heel Zuid-Israël bij Gaza, waar raketten werden onderschept door Iron Dome. Het IDF Home Command waarschuwde dat er nog steeds raketten op Tel Aviv zouden kunnen worden afgevuurd.

Israël is in hoog staat van paraatheid nadat de IDF de commandant van de Islamitische Jihad heeft uitgeschakeld.

Het IDF Home Command en het Ministerie van Onderwijs hebben alle scholen bevolen om in het zuiden gesloten te blijven, maar scholen voorbij de 40 kilometergrens in het gebied van Tel Aviv kunnen heropend worden. Het IDF Home Command heeft gisteren ook het verbod op de exploitatie van niet-essentiële bedrijven in Tel Aviv versoepeld. Toch hebben sommige gebieden buiten de 40 kilometer zone zoals Rishon Lezion besloten om scholen vandaag gesloten te houden.

De woordvoerder van de IDF heeft gezegd dat sinds de dood van de islamitische commandant van de Jihad, Baha Abu al-Ata, meer dan 250 raketten op Israël zijn afgevuurd. IDF-woordvoerder Brig. Gen. Hadi Zilberman zei dat er verwacht werd dat de raketbeschietingen vanuit Gaza vandaag door zouden gaan en dat het mogelijk was dat er tientallen raketten op Gush Dan zouden kunnen worden afgevuurd.

Gisteren werden naar verluidt zeven Palestijnen gedood toen de IDF de bolwerken van de Islamitische Jihad in Gaza bombardeerde. Tot nu toe lijkt Hamas aan de zijlijn te blijven staan.

Ondanks het grote aantal afgevuurde raketten op Israël waren, door het Iron Dome antiraketverdedigingssysteem, geen ernstige ongevallen. Naar verluidt werden meer dan 90% van de raketten, die gericht waren op bevolkte gebieden, onderschept. In Netivot werd een huis getroffen, in Sderot een fabriek en een raket kwam terecht op de drukke snelweg 4, waar alleen lichte verwondingen werden gemeld.

____________________________
ENGLISH:

Businesses and schools are reopening in Tel Aviv but the situation remains tense in southern Israel.

Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 13, 2019

Local authorities within a 40 kilometer radius of the Gaza strip remain on high alert today as rocket fire continues in the south and a tense calm prevails in the center of the country, Walla! News reports. This morning sirens were heard in the Mate Yehuda region near Latrun as well as throughout southern Israel near Gaza where rockets were intercepted by Iron Dome. The IDF Home Command warned that rockets might still be fired at Tel Aviv.

Israel on high alert after IDF kills Islamic Jihad commander

The IDF Home Command and Ministry of Education have ordered all schools to remain closed in the south but schools beyond the 40 kilometer limit in the Greater Tel Aviv area can reopen. The IDF Home Command has also relaxed yesterday's prohibition on the operation of non-essential businesses in Tel Aviv. Nevertheless, some areas beyond the 40 kilometer zone like Rishon Lezion have decided to keep schools closed today.

The IDF Spokesperson has said that more than 250 rockets have rained down on Israel since the assassination of Islamic Jihad commander, Baha Abu al-Ata in a targeted attack. IDF Spokesperson Brig. Gen. Hadi Zilberman said that rocket firing from Gaza was expected to continue through today and that it was possible that dozens of rockets could be fired on Gush Dan.

Yesterday, seven Palestinians were reportedly killed as the IDF bombed Islamic Jihad strongholds in Gaza. So far, Hamas seems to be staying on the sidelines.

Despite the large number of rockets in Israel there were no serious injuries with the Iron Dome short range anti-missile defense system reportedly intercepting over 90% of rockets targeting populated areas. A house was hit in Netivot, a factory in Sderot and a rocket landed by a busy interchange on Road 4 but only light injuries were sustained.