23 november 2019

2019-11-23-00.10: Is This the End for Netanyahu?Premier Netanyahu aangeklaagd; is dit zijn einde? - Is This the End for Netanyahu?

Foto: Hadas Parush/Flash90

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Premier Benjamin Netanyahu moet terecht staan in drie corruptiezaken, nadat de procureur-generaal donderdag besliste aanklachten in te dienen, meldde het Ministerie van Justitie. Volgens de Israëlische wet is de premier niet verplicht om af te treden vanwege de aanklacht. Het wordt wel moeilijker, te blijven regeren.

Bron: israeltoday.nl

Netanyahu is de eerste zittende premier van Israël die in staat van beschuldiging wordt gesteld. Hij heeft de beschuldigingen ontkend en zegt dat ze politiek gemotiveerd zijn door linkse politici en media. Israël is verzeild geraakt in het beleid van de beschuldiging tegen de premier, sinds het onderzoek meer dan drie jaar geleden begon. 

Procureur-generaal Avichai Mandelblit heeft de zaken tegen Netanyahu onderzocht, nadat de politie vorig jaar had aanbevolen om de premier in staat van beschul­diging te stellen. In oktober probeerden de advocaten van Netanyahu Mandelblit ervan te overtuigen, dat hij de premier niet in staat van beschuldiging moest stellen.

De aanklacht tegen Netanyahu bevat drie beschuldigingen. 
♦ In wat bekend staat als Dossier 4000, zou de premier een telecombedrijf hebben bevoordeeld in ruil voor gunstige berichtgeving in de pers op de populaire nieuwssite Walla! van het bedrijf. 

♦ In een andere zaak, genaamd Dossier 2000, wordt Netanyahu ervan beschuldigd, dat hij heeft geprobeerd een overeenkomst te sluiten met een krantenuitgever [Yediot Achronot] om wetgeving te bevorderen om de uitgever te helpen [door een gratis krant te hinderen], in ruil voor een positieve berichtgeving in de media. In dit geval is er geen bewijs dat de mediadeal ooit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

♦ Tot slot, in Dossier 1000, wordt de premier beschuldigd van het ontvangen van giften waaronder juwelen, sigaren en champagne voor zijn vrouw Sarah met een waarde van meer dan 1 miljoen NIS (ongeveer $300.000) van een aantal rijke vrienden. Netanyahu heeft tijdens de onderzoeken vastgehouden aan zijn onschuld op alle punten. Zowel Sarah als de premier erkennen het ontvangen van giften, maar stellen dat er niets verkeerd was, aangezien deze door hun persoonlijke vrienden werden gegeven. Netanyahu beweert ook dat alle drie de zaken tegen hem een 'fiasco gepleegd door linkse media en politiek complot' tegen hem is. 

Volgens de Israëlische wet is de premier niet verplicht om af te treden vanwege de aanklacht. De aanklacht zou het echter nog moeilijker kunnen maken voor Netanyahu, die dit jaar na twee vastgelopen verkiezingen en maanden van mislukte coalitie­besprekingen voor zijn baan heeft gevochten. 

Nadat Netanyahu er niet in slaagde om een regering te vormen, liep net vandaag het mandaat van 28 dagen af van Benny Gantz om een coalitie te vormen met zijn partij Blauw en Wit. De Knesset gaat nu een nieuwe onderhandelingsronde in. Als er na nog eens 21 dagen nog geen meerderheidscoalitie is, zullen er dit voorjaar waarschijnlijk weer (derde) verkiezingen plaatsvinden.

Volgens de krant Ha'aretz heeft de procureur-generaal gewacht met de aankondiging van het besluit om Netanyahu aan te klagen, terwijl zijn rivaal Gantz probeerde een regering te vormen, omdat hij vreesde dat dit 'zou zijn geïnterpreteerd als inmenging in het politieke proces'.

______________________
ENGLISH:

Prime Minister Benjamin Netanyahu will face trial in three corruption cases after the attorney general decided to file charges on Thursday according to a statement from the Justice Ministry.

Source: israeltoday.co.il

Netanyahu is the first sitting prime minister of Israel to be indicted. He has denied the allegations, saying they are politically motivated by leftwing politicians and media.

Israel has been caught up in the politics of the accusation against the prime minister since investigations began over three years ago. 

Attorney General Avichai Mandelblit has been reviewing the cases against Netanyahu after police recommended last year that the prime minister be indicted. In October Netanyahu’s attorneys tried, but failed, to persuade Mandelblit not to indict the prime minister.

*There are three accusations in the indictment against Netanyahu. In what is known as Case 4000, the prime minister allegedly benefited a telecom company in exchange for favorable press coverage on the company’s popular Walla! news site.

* In another case called Case 2000, Netanyahu is accused of trying to make a deal with a newspaper publisher to advance legislation to help the publisher’s business in exchange for positive media coverage. In this case there is no evidence that the media deal ever actually happened.

*Finally, in Case 1000, the prime minister is accused of receiving in gifts including jewelry, cigars and champagne for his wife Sarah worth over 1 million NIS (about $300,000) from a number of wealthy friends.

Netanyahu has maintained his innocence on all counts throughout the investigations. Both Sarah and the prime minister do admit to receiving gifts but claim there was nothing wrong since these were given from their personal friends. Netanyahu also claims that all three cases against him is a “fiasco perpetrated by leftwing media and political plot” against him. 

According to Israeli law, the prime minister is not required to step down because of the indictment. The indictment, however, could make it even more difficult for Netanyahu who has been fighting for his job after two stalemated elections this year and months of unsuccessful coalition talks. 

After Netanyahu failed to form a government, just today Benny Gantz’s 28-day allowance to form a coalition with his Blue and White party ran out. The Knesset now enters a new round of negotiations. If there is still no majority after another 21 days, there will be yet another (third) election most likely this spring.

According to the Haaretz newspaper, the attorney general held off on announcing the decision to indict Netanyahu while his rival Gantz was attempting to form a government over concerns that it “would have been interpreted as interfering with the political process.”