30 november 2019

2019-11-30-19.30: Jeruzalem is niet te koop - Jerusalem is not for sale

Nederlands - English

NEDERLANDS

Op de muren van de oude stad hing een massief bord in het Arabisch: "Jeruzalem is niet te koop.

Bron: Breaking Israel News

Jeruzalem is Arabisch Palestijns. We zegenen de martelaren en de gevangenen.
We staan allemaal achter Abu Mazen (Mahmoud Abbas). “

Op het bord stond de gouden koepel van de rots, evenals beelden van Abu Mazen en wijlen terroristenleider Yassir Arafat.

Opgemerkt moet worden dat "martelaren en de gevangenen" een eufemisme is voor terroristen.

"In de aanloop naar de komende PA-verkiezingen staan de terroristische organisaties zichzelf toe om opruiende gevoelens in Jeruzalem te publiceren", vertelde Maor Zemach, voorzitter van "Go Jerusalem," aan Channel 20 News. Zemach riep de autoriteiten op om geen verraderlijke propaganda toe te staan".

___________________
ENGLISH:

A massive sign hung on the walls of the Old City saying in Arabic: “Jerusalem is not for sale.

Jerusalem is Arab Palestinian

Source: Breaking Israel News. We bless the martyrs and the prisoners. We are all behind Abu Mazen (Mahmoud Abbas). “

The sign featured the golden dome of the rock, as well as images of Abu Mazen and late terrorist leader Yassir Arafat.

It should be noted that “martyrs and the prisoners” is a euphemism for terrorists.

“Ahead of the upcoming PA elections, the terrorist organizations are allowing themselves to publish inciteful sentiments in Jerusalem,” Maor Zemach, chairman of “Go Jerusalem,” told Channel 20 News. Zemach called on the authorities not to allow any insidious propaganda.”