01 december 2019

2019-12-01-14.00: VIDEO Israëlische marine eenheid, 30% vrouwelijk, Bestrijdt Smokkel en Terreur - Israeli Navy Unit, 30% Female, Combats Smuggling and Terror

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische marine-eenheid Snapir is een elite-strijdmacht die de Israëlische kusten beschermt, waarvan een derde vrouwen.

Bron: United with Israel

Deze week lanceerde de strijdlustige IDF-marine-eenheid, Snapir genaamd, live-schiet oefeningen in de wateren vlak voor de kust van Israël.

Hoewel deze elitegroep van de Israëlische strijdkrachten houden zich in de eerste plaats bezig met de bestrijding van terroristen, neem het op tegen elke vorm van conflict situaties. Meer dan 30 procent zijn vrouwen, waaronder een commandant en een arts.

Zoals de Snapir-eenheid laat zien, doet de IDF veel meer dan met woorden en laat de Israëlische waarde van gelijkheid voor iedereen zien._______________________________

ENGLISH:

Israel’s Snapir naval unit is an elite fighting force that protects Israel’s shores, with one third of its members women.

Source: United with Israel

This week, the battle-ready IDF naval unit known as Snapir launched live-fire drills in the waters just off of Israel’s coast.

While this elite group of Israeli combatants’ primary task is battling terrorists, it is also confronting stereotypes in the process, with over 30 percent of its members women, including a commander and a medic.

As the Snapir unit demonstrates, the IDF does far more than pay lip service to the Israeli value of equality for all.