02 december 2019

2019-12-02-11.35: Raketaanval op Re’im na doodgeschoten Palestijnse tiener - Rocket attack on Re’im after Palestinian teenager shot


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vrijdagavond is een raket vanuit de Gazastrook op het Israëlische dorp Re’im afgevuurd. Eerder die dag was een Palestijnse tiener van de zogenaamde Kushuk-eenheid doodgeschoten aan de grens met Israël.

Bron: CIDI

Afgelopen vrijdag waren, net als de twee weken ervoor, de Mars van Terugkeer-protestengeannuleerd. Sinds de laatste escalatie tussen terreurbeweging Islamitische Jihad en het Israëlische leger, laten de autoriteiten in Gaza de demonstraties en rellen niet doorgaan. De facties – met name de facto machthebber Hamas – willen een nieuwe escalatie voorkomen. Daarnaast lijken de Mars van Terugkeer-organisatoren in te zien dat de demonstraties aan de grens met Israël, waarbij gegooid wordt met explosieven en gepoogd wordt de Joodse staat te infiltreren, niet de gewenste resultaten oplevert.

Ondanks het annuleren van de Mars van Terugkeer-protesten, waren vrijdag toch nog een paar honderd demonstranten en relschoppers aan de grens met Israël. Hierbij is de 16-jarige Palestijnse tiener Fahd al-Astal doodgeschoten door het Israëlische leger. Al-Astal was lid van de zogenaamde Kushuk-eenheid, een militante jongerengroep die met steun van Hamas zich specialiseert in het in brand steken van autobanden aan de grens met Israël.

Vrijdagavond volgde hierop een raketaanval op het zuiden van Israël. Tien voor negen lokale tijd moesten de inwoners van het dorp Re’im dekking zoeken toen vanuit de Gazastrook een raket werd afgevuurd. Volgens de IDF is het projectiel in een open gebied neergekomen en zijn hierbij geen gewonden gevallen.

In antwoord op de raketaanval op Re’im heeft de Israëlische luchtmacht een positie van Hamas in het noorden van de Gazastrook gebombardeerd. Luchtafweer in de kustenclave nam de IAF-vliegtuigen onder vuur, wat in de Israëlische stad Ashkelon het luchtalarm in werking zette. Het Iron Dome-luchtafweersysteem heeft een aantal van de afgevuurde projectielen onderschept.

In antwoord op de afgeschoten projectielen, kwam de Israëlische luchtmacht opnieuw in actie tegen Hamas. “De IDF neemt het afvuren van alle soorten wapens richting Israëlisch grondgebied ernstig en zal alles blijven doen wat nodig is tegen pogingen om Israëlische burgers te treffen,” aldus het Israëlische leger in een statement. “De terreurbeweging Hamas is verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de Gazastrook plaatsvindt en zal de gevolgen dragen voor alle terreuraanvallen uitgevoerd op Israëlische burgers”.

Na de raketaanvallen is de Israëlische luchtmacht in actie gekomen boven de Gazastrook. Door Palestijnse militanten afgevuurde luchtafweer zette het Iron Dome-luchtafweersyteem in werking: pic.twitter.com/zsBEFf0QH9


_________________________
ENGLISH:

On Friday evening a rocket was fired from the Gaza Strip at the Israeli village of Re’im. Earlier that day, a Palestinian teenager from the so-called Kushuk unit was shot on the border with Israel.

Source: CIDI

Last Friday, just like the two weeks before, the March of Return protests were canceled. Since the last escalation between the Islamic Jihad terror movement and the Israeli army, the Gaza authorities are not allowing the demonstrations and riots to continue. The factions - in particular de facto ruler Hamas - want to prevent a new escalation. In addition, the March of Return organizers seem to recognize that the demonstrations on the border with Israel, where explosives are thrown and attempts to infiltrate the Jewish state, are not delivering the desired results.

Despite canceling the March of Return protests, a few hundred demonstrators and rioters were still on the border with Israel on Friday. The 16-year-old Palestinian teenager Fahd al-Astal was shot dead by the Israeli army. Al-Astal was a member of the so-called Kushuk unit, a militant youth group that, with the support of Hamas, specializes in burning car tires on the border with Israel.

A rocket attack on the south of Israel followed on Friday evening. Ten to nine local time, the residents of the village of Re’im had to seek cover when a rocket was fired from the Gaza Strip. According to the IDF, the projectile landed in an open area and there were no injuries.

In response to the rocket attack on Re'im, the Israeli Air Force bombed a position from Hamas in northern Gaza. Anti-aircraft defenses in the coastal enclave took fire on the IAF aircraft, which triggered the air alarm in the Israeli city of Ashkelon. The Iron Dome anti-aircraft system has intercepted a number of the fired projectiles.

In response to the fired projectiles, the Israeli Air Force again took action against Hamas. "The IDF is serious about firing all types of weapons into Israeli territory and will continue to do everything it takes to attempt to strike Israeli civilians," the Israeli army said in a statement. "The Hamas terrorist movement is responsible for everything that takes place in and from the Gaza Strip and will bear the consequences for all terrorist attacks on Israeli civilians."

After the rocket attacks, the Israeli Air Force took action above the Gaza Strip. Anti-aircraft firing by Palestinian militants put the Iron Dome anti-aircraft system into operation: pic.twitter.com/zsBEFf0QH9

(Google