02 december 2019

2019-12-02-16.50:Amazon verwijdert Auschwitz-kerstversieringen; muismat nu ook niet meer verkrijgbaar - Amazon removes Auschwitz Christmas decorations; mouse pad now also no longer available


Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Na een tweet afgelopen zondag van het Auschwitz Museum heeft Amazon meerdere ongepaste souvenirs van Polens meest populaire toeristische attractie verwijderd. ‘Auschwitz op een flessenopener is verontrustend en respectloos’, berichtte het Twitter-account van het Auschwitz Museum.

Bron: CIDI

Het gaat om automatisch gegenereerde souvenirs van een leverancier in China. Een lijst trefwoorden wordt gecombineerd met een database van foto’s van toeristische attracties, waardoor je kunt uitkomen bij ‘Fcheng Poland Kazmierz The Former Jewish District Krakow’, slechts de eerste paar trefwoorden uit de titel van het controversiële  kersthangertje met afbeelding van het concentratiekamp.

Een storm van reacties volgde op de tweet van het museum, waarna Amazon snel de de kerstversiering en flessenopener (tevens koelkastmagneet) uit de verkoop verwijderde.

Dergelijke leveranciers van automatisch gegenereerde producten hebben wel eens eerder gezorgd voor ophef. Tot op de dag van vandaag is er een grote muursticker verkrijgbaar van een oude vrouw die een astma-inhalator gebruikt. Deze heeft al 75 enthousiaste vijfsterrenrecensies.

Later signaleerde het museum dat een muismat met de beschrijving ‘The Massacre Auschwitcz (sic) Jewish Death’ en een kerstboomhangertje met een treinwagon uit het kamp erop nog steeds op Amazon verkrijgbaar waren. Deze zijn nu ook verwijderd. Amazon heeft aangegeven dat al deze producten tegen de richtlijnen van de website in gingen.

Ook bij de Nederlandse webshop bol.com worden verschillende Auschwitz-prenten op diverse producten te koop aangeboden. Zo schrijft de Telegraaf:

De woondecoratie wordt via Bol.com aangeboden door MuchowWow. Het bedrijf print allerhande beroemde plekken op de wereld op onder meer canvas, plexiglas of houten panelen. Maar voor hetzelfde geld kun je dus naast beroemde plekken als de Eiffeltoren, Stonehenge of de Sagrada Familia een poster van ’Arbeit macht Frei’ boven je bank laten prijken. MuchoWow was niet bereikbaar voor een reactie.

Eerder dit jaar liet minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus weten de verkoop van nazipropaganda via internet “ongewenst” te achten. “In voorkomende gevallen zal het Openbaar Ministerie bij de verspreiding van dergelijk materiaal conform de aanwijzing discriminatie optreden,” aldus de minister in antwoord op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Zij had schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van een bericht in EenVandaag, waarin getoond werd dat de webwinkel AliExpress voorwerpen met nazipropaganda te koop aanbiedt, zonder enige waarschuwing in de context. “Juist in een tijd dat antisemitisme toeneemt moet je tegen dit soort smakeloze uitingen optreden”, lichtte Kuiken haar Kamervragen toe. ________________________________
ENGLISH:

After a tweet from the Auschwitz Museum last Sunday, Amazon removed several inappropriate souvenirs from Poland's most popular tourist attraction. "Auschwitz on a bottle opener is disturbing and disrespectful," reported the Twitter account of the Auschwitz Museum.

Source: CIDI

These are automatically generated souvenirs from a supplier in China. A list of keywords is combined with a database of photos of tourist attractions, so you can end up at "Fcheng Poland Kazmierz The Former Jewish District Krakow", just the first few keywords from the title of the controversial Christmas pendant with an image of the concentration camp.

A storm of reactions followed the tweet from the museum, after which Amazon quickly removed the Christmas decorations and bottle opener (also fridge magnet) from the sale.

Such suppliers of automatically generated products have sometimes caused a fuss. To this day, a large wall sticker is available from an old woman who uses an asthma inhaler. It already has 75 enthusiastic five-star reviews.

Later the museum signaled that a mouse pad with the description "The Massacre Auschwitcz (sic) Jewish Death" and a Christmas tree pendant with a train wagon from the camp on it were still available on Amazon. These have now also been deleted. Amazon has indicated that all these products went against the guidelines of the website.

Various Auschwitz prints on various products are also offered for sale at the Dutch webshop bol.com. This is how De Telegraaf writes:

The home decoration is offered through Bol.com by MuchowWow. The company prints all kinds of famous places in the world on canvas, Plexiglas or wooden panels. But for the same money you can, in addition to famous places such as the Eiffel Tower, Stonehenge or the Sagrada Familia, display a poster of "Arbeit macht Frei" above your bank. MuchoWow was not available for a response.

Earlier this year, the Minister of Justice and Security, Ferd Grapperhaus, said that he considered the sale of Nazi propaganda via the Internet "undesirable". "Where appropriate, the Public Prosecution Service will act in accordance with the designation of discrimination when distributing such material," said the minister in response to parliamentary questions from PvdA MP Attje Kuiken. She had written questions in response to a message in EenVandaag, in which it was shown that the webshop AliExpress offers items with Nazi propaganda for sale, without any warning in the context. "It is precisely at a time when anti-Semitism is increasing that you have to take action against this kind of tasteless expressions," Kuiken explained her parliamentary questions.

(Google Translate)