03 december 2019

2019-12-03-11.40: EJA houdt eerste Winter Bootcamp voor jong Joods leiderschapstalent - EJA holds first Winter Bootcamp for young Jewish leadership talent

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Jonet.nl

De European Jewish Association (EJA) houdt zondag en maandag in Brussel haar allereerste Winter Bootcamp. Tijdens het evenement worden jonge Joodse leiders klaargestoomd voor de toekomst. Hoe moet je met media omgaan en hoe kun je jezelf het beste verdedigen in het publieke debat? Dit zijn vragen die tijdens de Bootcamp kunnen worden beantwoordt. Afgelopen zomer was er al een Zomer Bootcamp. Die werd zo goed bezocht en was dusdanig succesvol dat er ook een wintereditie in zat. Dit keer gaat het om een meer praktische bijeenkomst, onder meer met mediatrainingen.

In Brussel treden zondag onder meer journalist Hans Knoop en het Belgische parlementslid Michael Freilich aan. Die laatste was tot begin dit jaar de hoofdredacteur van het Vlaamse blad Joods Actueel. Thans zit hij voor de Vlaams-nationalistische N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens de Bootcamp zullen ze de jonge deelnemers onder meer vertellen over hoe een goed interview af te geven en hoe een goed lopend persbericht te schrijven. Andere sprekers zijn journalist Brian Maguire en de Zweeds-Joodse activiste Dafna Friedman.

De opzet van de Winter Bootcamp is na de zomereditie bepaald. De vorige keer vroeg EJA aan de deelnemers wat ze ervan vonden. ‘De boodschap was unaniem dat jullie allemaal veel uit de verschillende panels hebben gehaald, en we waren erg blij met alle positieve reacties. Maar jullie zouden ook een beetje meer praktijkervaring op prijs hebben gesteld in plaats van theorie. Dus voor deze bootcamp vragen we je om je mouwen op te stropen en wat realtime praktische ervaring onder je riem te krijgen’, aldus EJA in een bericht.


____________________________
ENGLISH:

Source: Jonet.nl

The European Jewish Association (EJA) holds its first ever Winter Bootcamp in Brussels on Sunday and Monday. During the event, young Jewish leaders are being prepared for the future. How should you deal with media and how can you best defend yourself in the public debate? These are questions that can be answered during the Bootcamp. Last summer there was already a Summer Bootcamp. It was visited so well and was so successful that it also included a winter edition. This time it is a more practical meeting, including media training.

In Brussels, journalist Hans Knoop and Belgian MP Michael Freilich will be taking office on Sunday. The latter was the editor-in-chief of the Flemish journal Joods Actueel until the beginning of this year. He is currently in the Chamber of Representatives for the Flemish-nationalist N-VA. During the Bootcamp they will tell the young participants about how to give a good interview and how to write a good running press release. Other speakers are journalist Brian Maguire and Swedish-Jewish activist Dafna Friedman.

The design of the Winter Bootcamp was determined after the summer edition. Last time EJA asked the participants what they thought. "The message was unanimous that you all got a lot out of the different panels, and we were very happy with all the positive responses. But you would also have appreciated a bit more practical experience instead of theory. So for this boot camp we ask you to roll up your sleeves and get some real-time practical experience under your belt, "EJA said in a message.

(Google Translate)