22 december 2019

2019-12-22-111.40: Moslim terrorist, die zijn Joodse buurvrouw heeft vermoord, zal niet terechtstaan - Muslim terrorist who murdered his Jewish neighbor will not stand trial

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Hooggerechtshof van Parijs oordeelde dat de moslimterrorist, die anderhalf jaar geleden zijn joodse buurvrouw Sarah Halimi op brute wijze vermoordde, niet berecht zal worden vanwege geestelijk onvermogen, veroorzaakt door het gebruik van cannabis.

Door: Behind the news

Het hof ontsloeg Kobili Traore (29) van de strafrechtelijke vervolging voor de moord op Sarah Halimi, die hij ongeveer een uur lang in elkaar sloeg terwijl hij 'allahu akbar' riep en haar een demon noemde, voordat hij de 60-jarige arts van het balkon van haar drie verdiepingen tellende appartement gooide.

Maar de moordenaar "lijkt het leven van Sarah Halimi vrijwillig te hebben beëindigd", oordeelde het hof, en zei dat de moord deels te wijten was aan antisemitisme.

De uitspraak luidt dat de moslimterrorist naar een afkickcentrum wordt gestuurd en dat het hem verboden is contact op te nemen met familieleden van Halimi.

Volgens Le Parisien werd de beslissing genomen na een professionele mening van deskundigen, dat aangaf dat hij Sarah Halimi zou hebben aangevallen vanwege een "demon die hem bezat" en niet op de hoogte was van zijn daden vanwege het toegenomen gebruik van cannabis.

Drie deskundigen die tijdens het proces getuigden, verklaarden dat Traore's toegenomen cannabis gebruik - naar verluidt 15 "joins" per dag - de waanideeën die hij toen ervaarde, deed toenemen.

De beslissing van het hof voor hoger beroep "markeert de komst van een beleid dat men straffeloosheid antisemitische moorden kan plegen in Frankrijk, schreef EUJF, de Frans-joodse studentenvereniging, op Twitter.

De orthodoxe joodse Sarah Halimi, 65 jaar, werd in april 2017 door haar islamitische buurman doodgeslagen.

Buren zeiden dat ze Traoré hoorden schreeuwen "allahu akbar", voordat hij Halimi van een balkon gooide.

"Ik heb de demon gedood," schreeuwde hij in het Arabisch, volgens de Franse media.

Buren zouden hebben getuigd dat ze de moslimterrorist vlak voor de moord hoorden schreeuwen, dat hij Halimi wilde vermoorden.

In februari 2018 werd de brute moord op Sarah Halimi bestempeld als een "antisemitische aanval", nadat de Franse autoriteiten hadden geweigerd de moord te erkennen als een anti-joodse haatmisdaad.


__________________________
ENGLISH:


The Court of Appeal of Paris ruled that the Muslim terrorist who brutally murdered his Jewish neighbor Sarah Halimi and a half years ago, will not face trial for mental incapacity caused by the use of cannabis.

By: Behind the news

The court relieved Kobili Traore (29) of criminal responsibility for the murder of Sarah Halimi, whom he bashed for about an hour while shouting ‘allahu akbar’ and calling her a demon before throwing the 60-year-old physician to her death from the balcony of her three-story apartment.

But Traore “does appear to have voluntarily ended the life of Sarah Halimi,” the court ruled, saying the murder was partly because of anti-Semitism.

The ruling states that the Muslim terrorist will be sent to a drug rehabilitation institution and was banned from contacting Halimi’s relatives.

According to Le Parisien, the decision was made following a professional opinion that indicated that the terrorist claimed to have attacked Halimi because of a “demon who possessed him” and was unaware of his actions due to increased use of cannabis.

Three experts who testified at the trial stated that Traore’s increased use of cannabis – 15 “joints” a day, reportedly – increased the delusions he experienced at the time.

The appeals court’s decision “marks the advent of a policy that gives impunity to anti-Semitic murder in France, EUJF, the French-Jewish student association, wrote on Twitter.

Orthodox Jew Sarah Halimi, 65, was beaten to death by her Muslim neighbor in April 2017.

Neighbors said they heard Traoré shout “allahu akbar”, before throwing Halimi off a balcony.

“I’ve killed the demon,” he shouted in Arabic, according to French media.

Neighbors reportedly testified that they had heard the Muslim terrorist shouting that he wanted to kill Halimi just before the murder.

In February 2018, the brutal murder of Sarah Halimi was declared an “anti-Semitic attack”, following global outcry at French authorities’ refusal to condemn the murder as an anti-Jewish hate crime.