08 januari 2019

Egypte blokkeert toegang vanuit Gaza nadat PA-ambtenaren zich hebben teruggetrokken - Egypt bars entry from Gaza after PA troops leave crossing

De grensovergang bij Rafah (Foto: Jewish Press) - The Rafah border crossing (Photo: Jewish Press)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Cairo informeert de terreurleiders van de Gazastrook dat het geen reizigers naar Egypte zal toelaten, nadat ambtenaren van PA zich hebben teruggetrokken na onjuiste behandeling

Bron: AGENCIES en TOI STAFF, 7 januari 2019


Egypte zal zijn grensovergang met de Gazastrook gesloten houden voor personen vanuit de Palestijnse enclave, nadat de Palestijnse Autoriteit haar ambtenaren heeft teruggetrokken door onenigheid met Hamas.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Gaza, onder controle van de terreurgroep Hamas, zei maandag dat Egyptische functionarissen hebben meegedeeld, dat de grensovergang alleen toegankelijk zal zijn voor degenen die de Gazastrook ingaan.

Hamas overhandigde de controle over de grensovergang bij Rafah aan de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever als onderdeel van een verzoeningsovereenkomst van 2017, wat uiteindelijk niet lukte. Afgelopen zondag riep de Palestijnse Autoriteit haar ambtenaren terug van de grensovergang.

De terugtrekking kwam toen er spanning ontstond tussen Hamas en de Fatah-partij van president Mahmoud Abbas. De Palestijnse Autoriteit zei dat Hamas grensambtenaren en Fatah-aanhangers in Gaza heeft gearresteerd om te voorkomen dat ze een betoging hielden die de oprichting van de beweging markeerde.

De burgerlijke autoriteit van de Palestijnse Autoriteit heeft op zondag Hamas beschuldigd van "het oproepen, arresteren en misbruiken van onze werknemers", waardoor het concludeerde dat hun aanwezigheid nutteloos was, volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA. De PA zei dat het tot nader order, haar personeel zal onttrekken aan de grensterminal van Rafah, dat wordt gebruikt door reizigers die zich uit en naar Egypte bewegen.

__________

ENGLISH    

Cairo informs Strip’s terror leaders it will only allow travelers into the territory, after forces loyal to Abbas withdraw, citing mistreatment

By: AGENCIES and TOI STAFF, January 7, 2019


Egypt will keep its crossing with the Gaza Strip closed to departures from the Palestinian enclave after the Palestinian Authority withdrew its officials amid disagreements with Hamas.

Gaza’s Interior Ministry, controlled by the Hamas terror group, said Monday that Egyptian officials notified them that the crossing would only be open to those entering the Gaza Strip.

Hamas handed over control of the Rafah crossing to the West Bank-based Palestinian Authority as part of a 2017 reconciliation deal, which did not ultimately succeed. On Sunday, the Palestinian Authority withdrew its personnel from the crossing.

The withdrawal came as tensions are building between Hamas and President Mahmoud Abbas’s Fatah party. The Palestinian Authority said Hamas arrested border officials and Fatah supporters in Gaza to prevent them from holding a rally marking the movement’s founding anniversary.

The PA’s civil affairs authority had on Sunday accused Hamas of “summoning, arresting and abusing our employees", leading it to conclude that their presence was futile, according to official Palestinian news agency WAFA. The PA said that, until further notice, it will withdraw its staff from the Rafah border terminal, which is used by travelers moving to and from Egypt.