08 januari 2019

Trump aangespoord door GOP-senatoren om Israëlische soevereiniteit over Golanhoogten te erkennen - Trump ruged to recognize Israeli sovereignty over Golan Heights by senior GOP senators

Israëlische soldaten op de Golanhoogten (Foto: REUTERS) - Israeli soldiers in the Golan Heights (Photo: REUTERS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israël intensiveert haar campagne voor internationale erkenning van haar claim op het strategische plateau   

Bron: JTA en Ron Kampeas, 8 januari 2019


Senatoren Ted Cruz uit Texas en Tom Cotton uit Arkansas riepen de Verenigde Staten opnieuw op, om Israëls soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen.

Een gezamenlijke verklaring van de twee Republikeinse senatoren kwam op dezelfde dag dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er bij John Bolton, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, op aandrong om Israëls aanspraak op de Golanhoogten te erkennen. Israël veroverde de hoogten in Syrië in de Zesdaagse Oorlog van 1967 en annexeerde ze in 1981.

"Reageren op de dreiging van Iran en zijn facties vereist, dat Israël haar territorium en haar burgers beschermt tegen aanvallen", zeiden Cruz en Cotton zondag in hun verklaring. "Om het recht van Israël op zelfverdediging te ondersteunen, zou Washington de langverwachte stap moeten nemen om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te bevestigen". In hun verklaring merkten de senatoren op, dat zij tijdens het vorige congres een niet-bindende resolutie hadden ingediend waarin werd opgeroepen tot erkenning van Israëls aanspraak op de Golanhoogten. De resolutie verflauwde echter en de senatoren zeiden niet of ze de resolutie opnieuw zouden indienen.

Bolton is in Israël om de Israëlische bezorgdheid weg te nemen over de afnemende inspanning van president Donald Trump, om Iran en zijn factie, de Libanese Hezbollah-militie, uit Syrië te krijgen. Trump wil 2.000 Amerikaanse soldaten uit Syrië halen, waar het Assad regime door Iran en Hezbollah is gesteund tijdens de zevenjarige burgeroorlog in Syrië, en die ten einde lijkt te lopen.

____________

ENGLISH    

Israel is stepping up its campaign for international recognition of its claim to the strategic plateau

By: JTA and Ron Kampeas, January 8, 2019


Sens. Ted Cruz of Texas and Tom Cotton of Arkansas again called on the United States to recognize Israel’s sovereignty over the Golan Heights.

A joint statement by the two Republican senators came on the same day that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu urged John Bolton, the U.S. national security adviser, to recognize Israel’s claim to the Golan. Israel captured the heights from Syria in the 1967 Six-Day War and annexed them in 1981.

“Responding to the threat posed by Iran and its proxies requires ensuring that Israel can defend its territory and its citizens from attacks”, Cruz and Cotton said Sunday in their statement. “To support Israel’s right to self-defense, Washington should take the long overdue step of affirming Israeli sovereignty over the Golan Heights”. In their statement, the senators noted that in the last Congress, they had introduced a nonbinding resolution calling for recognition of Israel’s claim to the Golan. The resolution languished, and the senators did not say whether they would reintroduce it.

Bolton is in Israel to assuage Israeli concerns that President Donald Trump is no longer invested in getting Iran and its proxy, the Lebanese Hezbollah militia, to leave Syria. Trump wants to pull 2,000 U.S. troops out of Syria, where Iran and Hezbollah have propped up Assad during Syria’s seven-year civil war, which is winding down.