08 januari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 20. De Karmeliet - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 20. The Carmelit

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 20: De Karmeliet

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


De Karmeliet

Deze ondergrondse kabelspoorweg is één van 's werelds kleinste metro's (Foto: JerusalemOnline)


Met een skyline die wordt gedomineerd door de hellingen van de berg Karmel, is Haifa de op twee na grootste stad van Israël en gaat zijn geschiedenis meer dan 3000 jaar terug in de tijd. De stad mag ook trots zijn op de enige ondergrondse metro van Israël.

De Karmeliet is geopend in 1959 en klimt van de Middellandse Zee naar de top van de berg Karmel. Het was bedoeld om een snelle en gemakkelijke doorgang te bieden tussen de commerciële districten langs de waterkant van Haifa en het moderne centrum van de stad met woonwijken, dat bovenop de berg is gesitueerd en waarnaar de lijn is vernoemd. Met zes stations, van Paris Square op zeeniveau tot Gan Ha'em op de top van de berg, stijgt de Karmeliet over een traject van 1.8 kilometer (1,1 mijl) met 274 meter (899 voet).

Sinds de voltooiing ervan is een groot deel van de bevolking van Haifa verhuisd naar andere delen van de stad, waardoor de Karmeliet in de huidige tijd weinig wordt gebruikt. Hij werd gesloten van 1986 tot 1992 voor uitgebreide renovatie en nog een keer van maart 2015 tot juli 2015 om een defecte kabel te repareren. Desalniettemin leggen beide 2-wagon-treinen elke dag de reis af van acht minuten, de berg op en af over een enkel spoor met slechts een kort parallel liggend gedeelte, om ervoor te zorgen dat de treinen uit tegenovergestelde richting elkaar kunnen passeren.

_____________

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 20: The Carmelit

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


The Carmelit

This subterranean funicular is one of the world’s smallest subways (Photo: JerusalemOnline)


With a skyline dominated by the slopes of Mount Carmel, Haifa ranks as Israel’s third-largest city and can trace its history back more than 3,000 years. It also boasts Israel’s only underground metro.

Opened in 1959, the Carmelit climbs from the Mediterranean shore to the top of Mount Carmel. It was intended to provide quick and easy transit between the commercial districts along Haifa’s waterfront and the modern residential center of the city, which was situated atop the heights of the mountain for which the line is named. Serving six stations, from Paris Square at sea level to Gan Ha’em at the mountain’s peak, the Carmelit ascends 274 meters (899 feet) over the course of its 1.8 kilometer (1.1 mile) run.

Since the time of its completion, much of Haifa’s population has shifted to other parts of the city, leaving the Carmelit lightly used in the present day. It was closed for extensive renovation from 1986 to 1992, and again to repair a faulty cable from March to July of 2015. Nevertheless, its two two-car trains continue to make the eight-minute journey up and down the mountain every day, sharing a single track with only a brief parallel section to the allow the counterbalanced trams to pass by one another.