09 januari 2019

​Vertrekkende IDF-hoofd noemt Gaza front het 'meest wispelturig' - Outgoing IDF chief calls Gaza front the 'most volatile'

IDF-stafchef Lt. Gen. Gadi Eizenkot (Foto: IDF-woordvoerder) - IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eizenkot (Photo: IDF Spokesperson's Unit)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Lt. Gen. Gadi Eizenkot nivelleert verhulde kritiek op de voormalige minister van Defensie, zegt dat Hamas vervroegde verkiezingen in Israël ziet als 'grote overwinning' • 'Ik hoop op een langdurig staakt-het-vuren tot het einde van 2019 - we kunnen de veiligheidsbarrière tegen die tijd voltooien”

Bron: Israel Hayom, Nikki Guttman en Lilach Shoval, 9 januari 2019


Vertrekkende IDF-stafchef Lt. Gen. Gadi Eizenkot bezocht dinsdagmiddag de zuidelijke Israëlische stad Sderot om officieel afscheid te nemen van leiders van de lokale autoriteiten in de aan de Gazastrook grenzende gemeenschappen.

Eizenkot nivelleerde de verhulde kritiek op oud-minister van Defensie Avigdor Lieberman tijdens zijn ontmoeting met lokale leiders. "Hamas beschouwt de politieke ontwikkelingen in Israël als een grote overwinning", zei hij, gedeeltelijk verwijzend naar Liebermans verrassende aftreden op 14 november, dat uiteindelijk leidde tot de recente oproep van premier Benjamin Netanyahu tot een spoedige algemene verkiezingen.

“Bovendien was het zuidelijke front wispelturiger dan de andere fronten van Israël”, zei Eizenkot. "De terreur uit Gaza kan niet met één handbeweging worden gestopt. Ik hoop op een langdurig staakt-het-vuren tot het einde van 2019 – tegen die tijd kunnen we beveiligingsbarrière project voltooien. Zoals het er nu naar uitziet, is het niet mogelijk om nog iets anders met Gaza te bereiken. We hebben kunnen voorkomen dat 15.000-20.000 raketten Gaza binnengesmokkeld zijn”, zei hij.

Tijdens het afscheid van de vertrekkende legeroverste, zei Gadi Yarkoni, hoofd van de regionale raad van Eshkol: "Onder zijn bevel en aanbeveling nam de regering één van de belangrijkste, baanbrekende beslissingen ooit vanuit het perspectief van de Gazastrook gebiedsgemeenschappen - het veiligheidsbarrièreproject tegen infiltraties en de tunnelbedreiging. Het project vordert in snel tempo en zal in de komende maanden worden voltooid. Het heeft zijn belang en betekenis in de afgelopen maanden meer dan eens bewezen”.

Ondertussen werd dinsdag een verdachte Palestijnse terrorist gearresteerd aan de grens met Gaza bij Kibbitz Be'eri. Hij was ongewapend en is overgedragen aan de veiligheidsdiensten.

___________

ENGLISH    

Lt. Gen. Gadi Eizenkot levels veiled criticism at former defense minister, says Hamas views early elections in Israel as "huge victory" • "I hope for a prolonged cease-fire until the end of 2019 – we can complete the security barrier by then” he says

By: Israel Hayom, Nikki Guttman and Lilach Shoval, January 9, 2019


Outgoing IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eizenkot visited the southern Israeli city town of Sderot on Tuesday to bid an official farewell to local authority leaders from Gaza-adjacent communities.

Eizenkot leveled veiled criticism at former Defense Minister Avigdor Lieberman during his meeting with local leaders. "Hamas views the political developments in Israel as a huge victory”, he said, referring in part to Lieberman's surprise resignation on November 14, which eventually led to Prime Minister Benjamin Netanyahu's recent call for an early general election.

“Additionally, the southern front was more volatile than Israel's other fronts”, Eizenkot said. "The terror from Gaza can't be stopped with a flick of the wrist. I hope for a prolonged cease-fire until the end of 2019 – we can complete the security barrier project by then. As of now, I don't believe it's possible to do anything else in Gaza. We prevented 15,000-20,000 rockets from being smuggled into Gaza”, he said.

In his own farewell to the outgoing army chief, Gadi Yarkoni, head of the Eshkol Regional Council, said: "Under his command and recommendation, the government made one of the most significant, game-changing decisions ever from the perspective of the Gaza-area communities – the security barrier project against infiltrations and the tunnel threat. The project is advancing at an accelerated pace and will be completed in the coming months. It has proven its importance and significance more than once in recent months already”.

Meanwhile, a suspected Palestinian terrorist was arrested on Tuesday at the Gaza border near Kibbitz Be'eri. He was unarmed and was transferred to the custody of security forces.