09 januari 2019

Zondag 13 januari: Utrechters tegen antisemitisme - Sunday, January 13: Utrechters against anti-Semitism

(Foto: Utrecht tegen antisemitisme) – (Photo: Utrecht tegen antisemitisme)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een groep jonge Utrechters vindt het tijd om in Utrecht een statement tegen antisemitisme maken

Bron: Vrienden Joodse Gemeenschap Utrecht, 8 Januari 2019


Alle mensen uit Utrecht worden opgeroepen om aanstaande zondag om 13:00 uur naar winkelcentrum Nova in Utrecht Kanaleneiland te komen. En doe dan gerust een keppeltje op! “We willen zo laten zien dat iedereen zich in onze stad vrij moet kunnen voelen”, aldus de initiatiefnemers van deze openbare bijeenkomst.

Twee recente nieuwsberichten zijn aanleiding om deze actie te organiseren: het onderzoek van EenVandaag waaruit blijkt dat veel Nederlandse Joden niet openlijk Joods durven te zijn én het filmpje van ‘Bondgenoten’ waarin een jongen met keppeltje meerdere keren wordt uitgescholden terwijl hij door Utrecht loopt.

“Veel Joden ervaren nog steeds discriminatie bij het dragen van een keppeltje en dat moet stoppen…” is te lezen op de website van de initiatiefnemers van de actie.

 

Alle mensen uit Utrecht, gelovig of niet-gelovig, zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij de bijeenkomst tegen antisemitisme

Utrecht tegen antisemitisme | Utrecht is voor iedereen

Wanneer: Zondag 13 januari 2019, om 13:00 uur verzamelen

Waar: Winkelcentrum Nova aan de Hammarskjoldhof in Utrecht Kanaleneiland

Meer info: Facebook-event Utrecht tegen Antisemitisme

___________

ENGLISH    

A group of young Utrecht residents think it's time to make a statement against anti-Semitism in Utrecht

By: Vrienden Joodse Gemeenschap Utrecht, January 8, 2019


All people from Utrecht are called upon to come to the Nova shopping center in Kanaleneiland, next Sunday at 13:00. And do not hesitate to wear a yarmulke! "We want to show that everyone should be able to feel free in our city", according to the initiators of this public meeting.

Two recent news reports are the reason to organize this campaign: EenVandaag's research showing that many Dutch Jews do not dare to be openly Jewish and the film of 'Bondgenoten' in which a boy with a yarmulke is being called names several times while walking through Utrecht.

"Many Jews still experience discrimination when wearing a yarmulke and that has to stop ..." can be read on the website of the initiators of the action.

 

All people from Utrecht, believers and non-believers, are invited to join the meeting against anti-Semitism

Utrecht tegen antisemitisme | Utrecht is for everyone

When: Sunday January 13, 2019, gathering at 1:00 PM

Where: Shopping center Nova at the Hammarskjoldhof in Utrecht Kanaleneiland

More info: Facebook event Utrecht tegen Antisemitisme