10 januari 2019

11 jaar gevangenis voor moordcomplot op Netanyahu en voormalige burgemeester van Jeruzalem - Jailed for 11 years for plot to assassinate Netanyahu and Jerusalem former mayor

Premier Benjamin Netanyahu (R) met de voormalige burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat in Jeruzalem (Foto: Emil Salman/POOL/Flash90) - Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) with then-Jerusalem mayor Nir Barkat in Jerusalem (Photo: Emil Salman/POOL/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Muhammad Jamal Rashdeh, 31, had zich ook op het Amerikaanse consulaat en Canadese veiligheidsfunctionarissen gericht

Bron: TOI, MICHAEL BACHNER en AGENTSCHAPPEN, 10 januari 2019


Een man uit Oost-Jeruzalem, waarvan vermoed werd dat hij van plan was Premier Benjamin Netanyahu en de voormalige burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat afgelopen jaar te vermoorden op bevel van een terroristische groep uit Syrië, werd donderdag veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf.

Mohammed Jamal Rashdeh, een 31-jarige Arabische Israëliër, werd op 24 april 2018 gearresteerd en op 27 mei 2018 aangeklaagd wegens terreurmisdrijven. In een pleidooiovereenkomst werd hij veroordeeld wegens samenzwering om de vijand in oorlogstijd te helpen, het voorbereiden van dodelijke terreuraanslagen, spionage, en samenzwering tot het plegen van moord.

Twee andere verdachten zijn ook gearresteerd en aangeklaagd in verband met de zaak, zei de Shin Bet destijds. De veiligheidsdienst heeft geweigerd om de twee verdachte medeplichtigen te identificeren.

"Muhammad kreeg orders van terroristen in het buitenland en was van plan om een aantal belangrijke terreuraanslagen te plegen op verschillende doelen", zei de veiligheidsdienst.

De doelen waren Netanyahu en Barkat, evenals gebouwen van het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem (dat inmiddels een ambassade is) en een delegatie van Canadese veiligheidsfunctionarissen die in Jeruzalem waren om de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit in Judea en Samaria te trainen, zei de Shin Bet.

Een Shin Bet-woordvoerder zei dat Rashdeh zijn orders ontving van leden van het Popular Front voor de Bevrijding van Palestine-General Command (PFLP-GC), een terroristische groep uit Syrië die aan de kant staat van de Syrische dictator Bashar Assad.

Om de aanslagen te plegen, hadden Rashdeh en zijn medeplichtigen plannen om een extra terrorist uit Jordanië te halen, zei de Shin Bet. Volgens de veiligheidsdienst was Rashdeh al begonnen met het verzamelen van informatie over zijn doelen.

___________

ENGLISH    

Muhammad Jamal Rashdeh, 31, also targeted US consulate, Canadian security officials

By: TOI, MICHAEL BACHNER and AGENCIES, January 10, 2019


An East Jerusalem man suspected of planning to assassinate Prime Minister Benjamin Netanyahu and Jerusalem Mayor Nir Barkat last year on orders from a Syria-based terrorist group was sentenced Thursday to 11 years in prison.

Muhammad Jamal Rashdeh, a 31-year-old Arab Israeli, was arrested on April 24 and charged on May 27 with terror offenses. In a plea deal, he was convicted of conspiracy to aid the enemy in wartime, preparing to carry out deadly terror attacks, spying, and conspiracy to commit murder.

Two other suspects have also been arrested and charged in connection with the case, the Shin Bet said at the time. The security service has refused to identify the two suspected accomplices.

“Working on orders from terrorist operatives abroad, Muhammad planned to carry out a number of significant terror attacks against a variety of targets", the security service said.

The targets included Netanyahu and Barkat, as well as buildings belonging to the US consulate in Jerusalem (which has since been converted into an embassy) and a delegation of Canadian security officials who were in Jerusalem to train Palestinian Authority security forces in Judea and Samaria, the Shin Bet said.

A Shin Bet spokesperson said Rashdeh received his orders from members of the Popular Front for the Liberation of Palestine–General Command (PFLP-GC), a Syria-based terrorist group that fights alongside Syrian dictator Bashar Assad.

In order to carry out the attacks, Rashdeh and his accomplices planned to bring in an additional terrorist operative from Jordan, the Shin Bet said. According to the security service, Rashdeh had already begun collecting intelligence about his targets.