10 januari 2019

Weer een baby moordenaar die een vet salaris ontvangt van de PA - Another baby murderer to receive fat salary from the PA

Arrestatie Assem Barghouti (Foto: IDF) - Arrest Assem Barghouti (Photo: IDF)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Assem Barghouti, verdacht van deelname aan de moord op de 4 dagen oude baby Amiad Ish-Ran en op de IDF soldaten Sergeant Yuval Mor Yosef en Sergeant Yosef Cohen, en het verwonden van vele anderen, is dinsdagochtend gearresteerd

Bron: PMW, Itamar Marcus en Maurice Hirsch, 8 januari 2019


Volgens de wet- en regelgeving van de Palestijnse Autoriteit heeft Barghouti, omdat hij door Israël is gearresteerd vanwege zijn 'deelname aan de strijd tegen de bezetting', recht op een maandsalaris van de PA van 6.000 sjekels ($1.730). Volgens de wet van de PA zal zijn salaris in de loop van de tijd toenemen tot 12.000  shekels ($3.461) per maand.

Barghouti's aanvangssalaris is hoger dan dat van de meeste andere terroristische gevangenen, aangezien hij al 11 jaar in de gevangenis heeft gezeten vanwege zijn betrokkenheid bij terrorisme. Tijdens zijn eerste gevangenisstraf ontving Barghouti een geschatte som van totaal 447.000 sjekels ($128.885). Bovendien had Barghouti volgens de PA wet- en regelgeving, na zijn vrijlating, ook recht op een $6.000 eenmalige vrijlatingssubsidie en een gegarandeerd salaris betaald door de PA, zelfs als hij niet werkte.

Naast het salaris dat de PA betaalt aan Assem Barghouti, betaalt het ook het gezin van zijn broer Saleh Barghouti een levenslang bedrag ad 1400 sjekels ($404) per maand omdat hij stierf als een "martelaar".


Assem Barghouti is niet de enige baby moordenaar die een maandsalaris ontvangt van de PA

  • Andere ontvangers zijn onder meer Amjad en Hakim Awad die de vijf leden van de Fogel-familie, hun ouders en hun drie kinderen, waaronder de 3 maanden oude Hadas, en de vier jaar oude Eldad in maart 2011 hebben vermoord en al 460 800 shekels ($132,895) hebben ontvangen
  • Abdullah Barghouti die zes bommen construeerde die werden gebruikt door zelfmoordterroristen, waaronder de bom die explodeerde in de Sbarro-pizzeria in augustus 2001, waarbij 15 mensen werden gedood, waaronder de twee jaar oude Hemda Schijveschuurder, en die al 695.200 sjekel ($200.496) heeft ontvangen
  • Majdi Za'atri die de bomaanslag op een bus in Jeruzalem in augustus 2003 plande, waarbij 23 mensen werden gedood, waaronder de éénjarigen Shmuel Zargari en Shmuel Taubenfeld, die al 661.800 sjekel ($190.863) heeft ontvangen

____________

ENGLISH    

Assem Barghouti suspected of participating in the murder of 4 day old Amiad Ish-Ran and IDF soldiers Staff Sergeant Yuval Mor Yosef and Sergeant Yosef Cohen, and the injury of numerous others, was arrested Tuesday morning

By: PMW, Itamar Marcus and Maurice Hirsch, January 8, 2019


According to Palestinian Authority law and regulations, since he was arrested by Israel for his "participation in the struggle against the occupation", Barghouti is entitled to a monthly salary from the PA of 6,000 shekels ($1,730). According to PA law, his salary will increase over time to 12,000 ($3,461) shekels per month.

Barghouti's starting salary is higher than most other terrorist prisoners, since he has already spent 11 years in prison for past involvement in terrorism. During his first term in prison, Barghouti received an estimated cumulative sum of 447,000 shekels ($128.885). Additionally, according the PA law and regulations, upon his release, Barghouti was also entitled to a $6,000 one-time release grant and a guaranteed salary paid by the PA even if he did not work.

In addition to the salary the PA will pay to Assem Barghouti, it will also pay the family of his brother Saleh Barghouti 1,400 shekels ($404) a month for life since he was killed as a "Martyr".


Assem Barghouti is not the only baby killer that receives a monthly salary from the PA

  • Other recipients include, Amjad and Hakim Awad who murdered the five members of the Fogel Family, parents and their three children, including 3 month old Hadas, and four year old Eldad in March 2011 and have already cumulatively received 460,800 shekels ($132,895)
  • Abdullah Barghouti who built six bombs used by suicide terrorists including the bomb that exploded in the Sbarro pizza shop in August 2001 murdering 15 people, among them two year-old Hemda Schijveschuurder, and who has already received 695,200 shekels ($200,496)
  • Majdi Za'atri who planned the August 2003 Jerusalem bus bombing, in which 23 people were murdered, including one year-olds Shmuel Zargari and Shmuel Taubenfeld, who has already received 661,800 shekels ($190,863)