11 januari 2019

Video: Tienduizenden kakkerlakken en sprinkhanen vallen Mekka binnen - Video: Tens of thousands of cockroaches and locusts invade Mecca

(Foto: Wordpress) – (Photo: Wordpress)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Mekka, de eerste heilige plaats van de moslimgodsdienst, werd letterlijk binnengevallen door tienduizenden vliegende kakkerlakken en sprinkhanen; indrukwekkende beelden werden onmiddellijk doorgegeven op sociale netwerken

Bron: Wordpress, E.J. Bron, 10 januari 2019


Horror visie. Op 7 januari hadden de islamitische pelgrims die de eerste heilige plaats van de islam bezochten, een zeer onaangename verrassing. Mekka is inderdaad binnengevallen door tienduizenden vliegende kakkerlakken en sprinkhanen.

Volgens de community-website Oumma.com heeft deze invasie de inzet van enkele honderden agenten veroorzaakt die vastbesloten zijn om de Al Haram-moskee waar de Kaäba zich bevindt, te bevrijden van dit ongedierte. Heel beschaamd beriepen de Saoedische autoriteiten zich op “de lichten van Mekka” om deze golf te verklaren, volgens Oumma.com.

Sommigen hebben deze gebeurtenis geïnterpreteerd als een teken van goddelijke toorn.(Video: Wordpress)

___________

ENGLISH

Mecca, the first holy place of the Muslim religion, was literally invaded by tens of thousands of flying cockroaches and locusts; impressive scenes were immediately passed on to social networks

By: Wordpress, E.J. Bron, January 10, 2019


Horror vision. On January 7, the Muslim pilgrims who visited the first holy place of Islam had a very unpleasant surprise. Mecca has indeed been invaded by tens of thousands of flying cockroaches and locusts.

According to the community website Oumma.com, this invasion caused the intervention of several hundred agents determined to liberate the Al Haram mosque, where the Kaaba is located, from this vermin. Quite ashamed, the Saudi authorities called upon "the lights of Mecca" to explain this wave, according to Oumma.com.

Some have interpreted this event as a sign of divine wrath.(Video: Wordpress)