11 januari 2019

13.000 Gazanen veroorzaken rellen bij de grens met Israël; IAF raakt twee Hamas-posten - 13,000 riot on border with Israel; IAF hits two Hamas' posts

Gaza rellen, 11 januari 2019 (Mahmud Hams/AFP) – Gaza riots, January 11, 2019 (Photo: Mahmud Hams/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Egypte probeert de spanningen te verzachten aangezien Hamas de dreiging van aanvallen opvoert

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, Arutz Sheva, 11 januari 2019


Eén Palestijnse vrouw werd doodgeschoten door IDF-soldaten tijdens een massale oproer langs de grens van Gaza met Israël op vrijdag, en raakten ten minste 15 andere Palestijnen gewond tijdens de grensrellen. Eén van hen was naar verluidt een journalist toen een ambulance werd geraakt, zei de minister van Volksgezondheid in de door Hamas bestuurde Gazastrook, terwijl de Hamas-terreurgroep met hernieuwd geweld dreigde door nieuwe ruzies met Israël en de Palestijnse Autoriteit.

De luchtmacht viel twee Hamas-posten in het noorden van Gaza aan als reactie op het geweld, aldus de Israel Defense Forces.

Het leger zei dat zo'n 13.000 Palestijnen deelnamen aan de rellen langs het hek, waarbij ze stenen, explosieven - waaronder handgranaten - gooiden naar Israëlische soldaten, autobanden in brand staken en probeerden het grenshek te doorbreken. Israëlische soldaten reageerden met traangas en schoten, in sommige gevallen, met scherp, zei het leger.

Het leger zei dat het verschillende incidenten constateerde waarbij Palestijnen probeerden het hek te doorbreken en dat er op een gegeven moment het vuur op hen opende. "IDF-troepen hielden de verdachten in de gaten en alle verdachten keerden kort na de doorbreek pogingen terug naar de Gazastrook”, zei het leger. "In reactie op de gewelddadige gebeurtenissen langs het grenshek, nam een IDF-gevechtsvliegtuig een militaire post van Hamas onder vuur”. Later werd een tweede post van Hamas door de IAF onder vuur genomen. Het leger zei dat één soldaat lichtgewond was geraakt door gegooide stenen en naar het ziekenhuis was gebracht voor behandeling.

Het Israëlische leger had zich schrap gezet voor een uitbraak van hernieuwd geweld langs de grens met Gaza, aangezien de spanningen flink zijn toegenomen tussen Jeruzalem en de Hamas-terreurgroep die in de Gazastrook regeert, evenals tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas.

Het Egyptische leger stuurde donderdag een hoge delegatie naar de Palestijnse enclave onder leiding van de plaatsvervangend hoofd van de Egyptische General Intelligence Services, Ayman Badia, in een poging om een oplossing te vinden voor enkele van de problemen en escalatie te voorkomen. De delegatie verliet vrijdagmiddag Gaza en reisde naar Ramallah voor besprekingen met de PA.

Gedurende de ochtend werden er vanuit Gaza langs de grens ballonnen met brandbommen opgelaten richting Israël. Vanaf vrijdagmiddag begonnen de rellen.

____________

ENGLISH    

Egypt tries to soothe tensions as Hamas steps up threats of attacks

By: TOI, JUDAH ARI GROSS, Arutz Sheva, January 11, 2019


A Palestinian woman was shot dead by IDF troops during a mass riot along the Gaza border with Israel on Friday and at least 15 other Palestinians were injured during the border riots. One of them was reportedly a journalist when an ambulance was hit, the Strip’s Hamas-run health ministry said, as the Hamas terror group threatened renewed violence over fresh quarrels with Israel and the Palestinian Authority.

The air force attacked two Hamas posts in northern Gaza in response to violence, the Israel Defense Forces said.

The army said some 13,000 Palestinians participated in the riots along the fence, throwing rocks, fire bombs and hand-grenades at Israeli troops, burning tires and trying to breach the security fence. Israeli soldiers responded with tear gas and, in some cases, live fire, the army said.

The army said it identified several incidents where Palestinians tried to breach the fence and in one instance opened fire on them. “IDF troops monitored the suspects in each incident and all the suspects returned to the Gaza Strip soon after crossing", the army said. “In response to the violent events along the security fence, an IDF aircraft targeted a Hamas military post". Aircraft later hit a second post. The army said one soldier was lightly wounded by stone throwers and taken to hospital for treatment.

The Israeli army had braced for an outbreak of renewed violence along the Gaza border, as tensions escalated between Jerusalem and the Hamas terror group that rules the Strip as well as between the Palestinian Authority and Hamas.

The Egyptian military sent a senior delegation to the Palestinian enclave on Thursday, led by deputy chief of the Egyptian General Intelligence Services Ayman Badia, in an effort to negotiate a settlement on some of the issues and prevent an escalation. The delegation left Gaza on Friday afternoon and traveled to Ramallah for talks with the PA.

Throughout the morning, from Gaza along the border balloons laden with incendiary devices were launched across the border into Israel. As of Friday afternoon, the clashes started.