12 januari 2019

Hamas looft $1 miljoen uit voor identiteit leden Israëlische speciale eenheid betrokken bij november-inval - Hamas offers $1 million for identities of Israeli special forces in November raid

Schermafbeelding van beelden uitgezonden door Hamas die, volgens hun zeggen, Israëlische speciale eenheid toont die op 11 november 2018 werd gestopt tijdens een operatie in de Gazastrook - Screenshot from footage aired by Hamas allegedly showing Israeli special forces being stopped on November 11, 2018 as part of an operation in the Gaza Strip


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Palestijnse terreurgroep brengt een video naar buiten die, naar hun zeggen, opnames bevat van de operatie die twee maanden geleden misliep, zegt dat het om 15 leden van Israëlische speciale eenheid gaat

Bron: AFP en TOI STAFF, 12 januari 2019


De Palestijnse terreurgroep Hamas, die de Gazastrook regeert, onthulde zaterdag wat, naar hun zeggen, videobewakingsbeelden zijn van een inval van de Israëlische speciale eenheid in de Palestijnse enclave twee maanden geleden, die mis liep. De Israëlische speciale eenheid werd ontdekt en het daaropvolgende vuurgevecht eiste het leven van een Israëlische legerofficier en zeven Palestijnse terroristen, waaronder een lokale commandant van de ‘militaire vleugel’ van Hamas.

De terreurgroep loofde ook een beloning van $1 miljoen uit voor informatie die zou leiden tot de identiteit van de leden van de Israëlische speciale eenheid.

Op zaterdag zei Hamas - die zweert bij de vernietiging van Israël - dat het een volledig onderzoek naar de Israëlische inval heeft voltooid, maar weinig nieuwe details heeft vrijgegeven. Volgens de terreurorganisatie heeft de Israëlische speciale eenheid zich ten minste tien maanden op de operatie voorbereid en meerdere keren de Gazastrook bezocht in de aanloop naar de operatie. Het zei dat de eenheid, bestaande uit 15 personen, van wie sommigen deelnamen aan de operatie, over vervalste documenten beschikte en zich voordeed als medewerkers van een hulporganisatie.

Tijdens een persconferentie op zaterdag zei Abu Obaida, de woordvoerder van de ‘militaire vleugel’ van Hamas, de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, dat de groep gratie bood aan mogelijke "collaborateurs" die de Israëlische eenheid had geholpen, als ze zouden helpen bij de identificatie. Hij zei dat Hamas ook $1 miljoen uitlooft voor informatie over de leden van de Israëlische speciale eenheid.


(Video: YouTube)

____________

ENGLISH

Palestinian terror group airs what it says is video footage surrounding operation that went awry two months ago, says 15 special forces involved

By: AFP and TOI STAFF, January 12, 2019


Palestinian terror group Hamas, which rules the Gaza Strip, unveiled on Saturday what it said was video surveillance footage surrounding an Israeli special forces raid inside the Palestinian enclave two months ago that went awry. The Israeli undercover troops were exposed, and the ensuing firefight claimed the lives of an Israeli army officer and seven Palestinian terrorists, including a local commander from Hamas’s 'military wing'.

The terror group also offered a $1 million reward for information that would lead to the identities of the special forces team.

On Saturday, Hamas — which is sworn to Israel’s destruction — said it completed a full investigation into the Israeli raid but released few new details. According to the terror organization, the Israeli special forces team prepared for the operation for at least 10 months and entered the Gaza Strip on several occasions in the lead up to it. It said the team, made up of 15 people, some of whom participated in the operation, possessed falsified documents and posed as employees of an aid agency.

Speaking at a press conference on Saturday, Abu Obaida, the spokesperson of Hamas’s 'military wing', the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, said the group was offering a pardon to any possible “collaborators” who assisted the Israeli teams and would help in identifying them. He said Hamas would also offer $1 million for information about the Israeli special forces.


(Video: YouTube)