13 januari 2019

Netanyahu uitgenodigd voor anti-Iran conferentie in Warschau, samen met Arabische FMs - Netanyahu invited to anti-Iran conference in Warsaw alongside Arab FMs

Premier Benjamin Netanyahu (L) praat met Sultan Qaboos bin Said in Oman op 26 oktober 2018 (Foto: Courtesy) - Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) talks with Sultan Qaboos bin Said in Oman on October 26, 2018 (Photo: Courtesy)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

TV-uitzending: PM heeft nog niet gezegd of hij de uitnodiging van Pompeo zal accepteren; Iraanse FM twittert dat veel mensen die naar de laatste bijeenkomst zijn geweest, dood zijn

Bron: TOI STAFF en AGENTSCHAPPEN, 11 januari 2019


Premier Benjamin Netanyahu is uitgenodigd om deel te nemen aan een conferentie die volgende maand door de Verenigde Staten en Polen wordt georganiseerd om de regionale invloed van Iran terug te dringen, zo meldde de Israëlische televisie vrijdag.

Netanyahu heeft nog niet besloten of hij de uitnodiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo om de top in Warschau bij te wonen, gaat aanvaarden, aldus Channel 10 nieuws. Buitenlandse ministers van Arabische Golfstaten die de antipathie van Israël tegen Iran delen, zijn ook uitgenodigd, tezamen met tientallen ministers van Buitenlandse Zaken wereldwijd.

In de tv-uitzending werd gemeld, dat de ministers van Buitenlandse Zaken van Egypte en Jordanië, waarmee Israël diplomatieke betrekkingen onderhoudt, zijn uitgenodigd, samen met die van Saoedi-Arabië, Bahrein, de VAE en Marokko, waar Israël geen betrekkingen mee heeft.

De laatste jaren is er een verbetering geweest in de Israëlische banden met deze en verschillende andere landen in de regio te midden van hun gedeelde vijandigheid jegens Iran. Pompeo verwelkomde deze ontwikkeling in een toespraak in Caïro op donderdag en riep op om "oude rivaliteiten" opzij te zetten in het confronteren van Teheran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken bekritiseerde later de conferentie. "Ter herinnering voor gastheer/deelnemers aan anti-Iran conferentie: degenen die de laatste anti-Iran show van de VS hebben bijgewoond, zijn dood, te schande gebracht of op een zijspoor gezet. En Iran is sterker dan ooit”, schreef Mohammad Javad Zarif in een Twitter-bericht met een foto van de "Top van vredestichters" in 1996 in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

____________

ENGLISH    

TV report: PM hasn’t yet said if he’ll accept Pompeo’s invitation; Iran FM tweets that many who went to last such meet are dead

By: TOI STAFF and AGENCIES, 11 January 2019


Prime Minister Benjamin Netanyahu has been invited to attend a conference next month being organized by the United States and Poland aimed at rolling back Iran’s regional influence, Israeli television reported Friday.

Netanyahu has not yet decided whether to accept US Secretary of State Mike Pompeo’s invitation to attend the summit in Warsaw, according to Channel 10 news. Foreign ministers from Arab Gulf states that share Israel’s antipathy to Iran were also invited, among dozens of foreign ministers worldwide.

The TV report specified that the foreign ministers of Egypt and Jordan, with which Israel has diplomatic relations, have been invited, along with those of Saudi Arabia, Bahrain, the UAE and Morocco, with which it does not.

There has been a thaw in Israeli ties to these and several other countries in the region in recent years amid their shared hostility to Iran. Pompeo welcomed this development in a speech in Cairo on Thursday and called for “old rivalries” to be put aside to confront Tehran.

Iran’s foreign minister later criticized the event. “Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever", Mohammad Javad Zarif wrote in a Twitter post that included a photograph from the 1996 “Summit of Peacemakers” in Sharm el Sheikh in Egypt.