15 januari 2019

​Dreigend met meer aanvallen, zegt Netanyahu tegen Iran dat het Syrië moet verlaten - Threatening more attacks, Netanyahu tells Iran to get out of Syria

Schermopname van video van een Iraanse satellietlancering, 15 januari 2019 (Twitter) - Screen capture from video of an Iranian satellite launch, January 15, 2019 (Twitter)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier beschuldigt Teheran ervan te liegen over adviseurs en te liegen over de lancering van satellieten, waarvan hij zegt dat het deel uitmaakt van het ICBM-programma

Bron: TOI STAFF, 15 januari 2019


Premier Benjamin Netanyahu waarschuwde dinsdag dat Israël zijn campagne tegen de Iraanse verschansing in Syrië zou voortzetten, dagen na een zeldzame erkenning van een bombardement bij Damascus.

Tijdens een ceremonie op het hoofdkwartier van het leger in Tel Aviv om het nieuwe hoofd van de IDF, Lt. Gen. Aviv Kochavi, te beëdigen, bespotte Netanyahu de beweringen van Teheran dat het geen militaire aanwezigheid in Syrië had, maar alleen adviseurs.

"Dus ik adviseer hen om snel weg te gaan omdat we ons aanvalsbeleid zullen voortzetten, zoals we beloofd hebben en zoals we gaan doen zonder angst en zonder pauze”, zei de premier. Hij voegde eraan toe dat het land klaar was om te vechten en een 'multi-front-oorlog' te winnen, kennelijk verwijzend naar de simultane spanningen aan de zuidelijke en noordelijke grenzen.

Netanyahu beschuldigde Iran er ook van, zijn ontluikend ruimtevaartprogramma te gebruiken als dekmantel voor de ontwikkeling van ballistische raketten, zoals door velen in het Westen wordt vermoed. Een uur voor de opmerkingen van Netanyahu zei Iran, dat het een satelliet had gelanceerd die echter geen baan heeft bereikt. Netanyahu beweerde dat de "onschuldige satelliet" eigenlijk "de eerste fase van een intercontinentale raket" was die Iran ontwikkelt in strijd met internationale overeenkomsten.

__________

ENGLISH    

Prime minister accuses Tehran of lying about advisers and lying about satellite launch, which he says is part of ICBM program

By: TOI STAFF, January 15, 2019


Prime Minister Benjamin Netanyahu on Tuesday warned Israel would press ahead with its campaign against Iranian entrenchment in Syria, days after a rare acknowledgement of a bombing raid in Damascus.

Speaking at a ceremony at army headquarters in Tel Aviv to install new IDF chief of staff Lt. Gen. Aviv Kochavi, Netanyahu mocked claims from Tehran that it did not have a military presence in Syria but only advisers.

“So I advise them to get out of there quickly because we will continue our offensive policy as we promised and as we do without fear and without pause", the premier said. He added that the country was ready to fight and win a “multi-front war", in apparent reference to concerns over twin tensions on the southern and northern borders.

Netanyahu also accused Iran of using its nascent space program as cover for ballistic missile development, as suspected by many in the West. Hours before Netanyahu’s remarks Iran said it had launched a satellite that had failed to reach orbit. He alleged the “innocent satellite” was actually “the first stage of an intercontinental missile” Iran is developing in violation of international agreements.