15 januari 2019

​Hamas' radio uitzendingen bereiken Israëlische radio's - Hamas' radio broadcast reaches Israeli radios

Logo Al-Aqsa radio (Afbeelding: JerusalemOnline) - Logo Al-Aqsa radio (Image: JerusalemOnline)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Gazaanse radio Al-Aqsa-radio, gerund door de terreurgroep Hamas, is begonnen met signalen naar Israël te sturen, meldt de Times of Israel, daarbij verwijzend naar een Israëlisch satellietbedrijf

Bron: JOL Staff, 14 januari 2019


Dit is mogelijk geworden door een nieuwe toren, opgesteld in een Libanees dorp in de buurt van de grens met Israël. Volgens het installatiebedrijf van de toren werd de installatie gesteund door de factie van Iran, Hezbollah.

Het installatiebedrijf haalt de CEO van satellietbedrijf Sat View Nissan Cohen aan, door te zeggen dat het radiosignaal van de nieuwe toren "zeer, zeer krachtig" is, waardoor het de luisteraars in Tel Aviv bereikt en de lokale omroepen verstoort.

"Drie mediakanalen wendden zich tot ons en zeiden dat er iets hun uitzendingen verstoorde op frequentie 101.6 FM. Dus zijn we dat gaan onderzoeken. We volgden de verstoringen die naar het noorden leidden waar ze de Libanese grens bereikten en realiseerden ons dat het daar vandaan kwam", vertelde Cohen de Army Radio.

Opmerkelijk is de krachtbron van het signaal naar verluidt dicht bij een locatie gelegen, waar de Israel Defense Forces bezig is geheime tunnels te vernietigen, gegraven door Hezbollah van Libanon naar Israël.

__________

ENGLISH    

The Gaza-based radio station Al-Aqsa radio, run by the terror group Hamas, has started sending signals into Israel, the Times of Israel reports, citing an Israeli satellite imagery company

By: JOL Staff, January 14, 2019


This has become possible due to a new tower, set up in a Lebanese village close to the country’s border with Israel. According to the outlet, Iranian-backed Hezbollah assisted its installment.

The outlet cites the CEO of Sat View Nissan Cohen as saying that the new tower’s radio signal is “very, very powerful”, reaching listeners in Tel Aviv and disrupting local broadcasters.

“Three media outlets turned to us and said there was something disrupting their broadcasts on frequency 101.6 FM. So we went to check. We followed the broadcasts north, got to the Lebanese border and realised it’s coming from there”, Cohen told the Army Radio.

Interestingly enough, the signal’s power source is reportedly located close to a site where the Israel Defense Forces have been trying to eliminate secret tunnels, dug by Hezbollah from Lebanon to Israel.