15 januari 2019

​‘Mars van de Terugkeer’ op tafel bij ICC in Den Haag? - 'March of the Return' to be discussed at ICC in The Hague?

ICC in Den Haag (Foto: Vincent van Zeijst / CC BY-SA 3.0) - ICC in The Hague (Photo: Vincent van Zeijst/CC BY-SA 3.0)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA-organisatie beschuldigt Israël van het doden van "vreedzame demonstranten", wil de Gaza-rellen voorleggen aan het Internationaal Strafhof

Bron: Arutz Sheva, Dalit Halevi, 14 januari 2019

 

Een Palestijnse Arabische organisatie, die zichzelf het Juridisch Comité noemt van het Supreme National Committee of the Return Processions en van Breaking the Siege, beschuldigt "de Israëlische bezetting voor het opzettelijk doden van deelnemers aan wat volgens haar vreedzame processies zijn langs de Gaza - Israëlische grens, en daarmee in strijd met de mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht handelt".

Salah Abu Al-'Ati, hoofd van het juridisch comité, zei tijdens een persconferentie in Gaza dat de wettelijke en morele plicht op dit gebied bij de internationale gemeenschap ligt.

Hij riep op tot de implementatie van een nationale strategie gebaseerd op het herstel van de nationale eenheid, de internationalisering van het conflict en het voorleggen van de "misdaden van de bezetter" aan het Internationaal Strafhof om te voorkomen dat Israëls leiders hun straf ontlopen.

Abu Al-'Ati prees het begin van het werk van de Internationale Commissie die recente incidenten aan de grens met Gaza onderzoekt in opdracht van de VN-Mensenrechtenraad en riep Egypte op zijn grensovergang naar de Gazastrook te versoepelen.

Volgens de cijfers van de Palestijnse Autoriteit zijn sinds het begin van de ‘Marsen van de Terugkeer’ afgelopen maart, 246 Palestijnse Arabieren gedood, waarvan 44 minderjarigen.

___________

ENGLISH    

PA organization accuses Israel of killing "peaceful protests", calls for Gaza border riots to be discussed by International Criminal Court

By: Arutz Sheva, Dalit Halevi, January 14, 2019

 

A Palestinian Arab organization, calling itself the Legal Committee of the Supreme National Committee of the Return Processions and of Breaking the Siege, is blaming "the Israeli occupation for the intentional killing of participants in what it claims are peaceful processions along the Gaza-Israel border, in violation of human rights law and international humanitarian law".

Salah Abu Al-'Ati, head of the legal committee, said at a press conference in Gaza that the legal and moral obligation on this issue rests with the international community.

He called for the implementation of a national strategy based on the restoration of national unity, the internationalization of the conflict and the transfer of the "crimes of the occupation" to the International Criminal Court to prevent Israel's leaders from evading punishment.

Abu Al-'Ati praised the beginning of the work of the International Commission investigating recent incidents at the Gaza border on behalf of the UN Human Rights Council and called on Egypt to ease its passage to the Gaza Strip.

According to Palestinian Authority figures, since the start of the “Marches of the Return” last March, 246 Palestinian Arabs have been killed, 44 of them minors.