17 januari 2019

Video verschenen van hoge Belgische imam die bidt tot Allah om 'zionisten te verbranden' - Video emerges of senior Belgian imam praying for Allah to ‘burn Zionists’

Mohamed Toujgani (Schermopname: YouTube) - Mohamed Toujgani (Screen capture: YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoofd van antisemitisme watchdog toont video van de preek uit 2009 door Mohamed Toujgani, die voorgesteld is om de volgende leider te worden van de Belgische conferentie van imams

Bron: TOI, CNAAN LIPHSHIZ, 9 januari 2019


Een vooraanstaande imam in België bad in een preek uit 2009 tot Allah om alle zionisten te vermoorden en ze te verbranden in een vuur dat ontstoken was door het bloed van 'martelaren'.

De YouTube-video van Imam Mohamed Toujgani werd eerder deze week in de openbaarheid gebracht door de Belgian League Against Anti-Semitism, LBCA, zei de president van LBCA, Joel Rubinfeld tegen de nieuwswebsite van DH naar aanleiding van een artikel dat op 9 januari werd gepubliceerd.

"Heer, meester van werelden, vervul de harten van de zionistische onderdrukkers met vrees", zegt Toujgani in de preek van 31 minuten. "Heer, vul hun harten met angst. Heer, laat de aarde onder hun voeten beven. Heer, maak het bloed van de martelaren een wapen onder de voeten van de Zionistische onderdrukkers, en moge dit bloed een vuur ontsteken dat hen verbrandt en een wind brengt die hen ontleedt. [...] O Heer, vernietig hen".

Rubinfeld zei dat de tekst antisemitisch is omdat "het gewoon 'Jood' vervangt door 'zionist'”, zei hij tegen DH.

Volgens DH wordt Toujgani, de imam van de el Khalil-moskee in Brussel, voorgesteld om te worden benoemd tot president van de conferentie van Belgische imams. Hij heeft de afgelopen jaren voor tolerantie en tegen jihadisme gepleit. Toujgani weigerde om met DH te praten toen het contact met hem opnam voor een reactie op de video, meldde de nieuwssite.

Het artikel verscheen op de herdenkingsdag van de moord op vier Joden vier jaar geleden door een islamist in Parijs en te midden van de voorbereidingen voor het proces tegen een andere islamist, Mehdi Nemmouche, voor de moord op vier mensen in 2014 in het Joods Museum in België.

De video stond tot 11 januari 2019 op YouTube, maar is ondertussen verwijderd “wegens schending van het beleid tegen het aanzetten van haat”.

__________

ENGLISH    

Head of anti-Semitism watchdog flags clip of 2009 sermon by Mohamed Toujgani, who is set to be the next leader of Belgium’s conference of imams

By: TOI, CNAAN LIPHSHIZ, January 9, 2019


A senior imam in Belgium prayed in a 2009 sermon for Allah to kill all Zionists and burn them in a fire ignited by the blood of “martyrs".

The YouTube video of Imam Mohamed Toujgani was flagged earlier this week to the Belgian League Against Anti-Semitism, or LBCA, its president, Joel Rubinfeld, told the DH news website for an article published January 9.

“Lord, master of worlds, fill with fear the hearts of the Zionist oppressors", Toujgani is seen saying in the 31-minute sermon. “Lord, fill their hearts with fear. Lord, make the earth tremble beneath their feet. Lord, make the blood of the martyrs a weapon under the feet of the Zionists oppressors, and may this blood ignite a fire that burns them and start a wind that eviscerates them. […] O Lord, tear them down".

Rubinfeld said the text is anti-Semitic because “it just substitutes ‘Jew’ with ‘Zionist'", he told DH.

According to DH, Toujgani, who is the imam of the el Khalil mosque in Brussels, is tapped to be nominated president of the conference of Belgian imams. He has spoken in favor of tolerance and against jihadism in recent years. Toujgani declined to speak with DH when it contacted him for a reaction to the video, the news website reported.

The article appeared on the fourth anniversary of the slaying of four Jews by an Islamist in Paris and amid preparations for the trial of another Islamist, Mehdi Nemmouche, for the murder of four people in 2014 at the Jewish Museum of Belgium.

The video was on view on YouTube until January 11, 2019, but has been removed "for violating the policy for incitement to hatred”.