17 januari 2019

Hamas ondervraagt ​​Italiaanse lijfwachten, denkt dat ze een Israëlische Speciale Eenheid zijn - Hamas interrogates Italian bodyguards, it suspected were Israeli Special-ops Team

Drie van de Italiaanse lijfwachten, ondervraagd in het hoofdkwartier van de VN in Gaza, 16 januari 2019 (Foto: Haaretz) - Three of the Italian diplomats investigated in the UN headquarters in Gaza City, January 16, 2019 (Photo: Haaretz)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Berichten uit Gaza melden, dat de veiligheidstroepen van Hamas de vier mannen achtervolgden, nadat ze niet bij een controlepunt waren gestopt en automatische wapens droegen

Bron: Haaretz, Jack Khoury, 16 januari 2019


Hamas ondervroeg dinsdagavond vier lijfwachten van een Italiaanse diplomaat in het hoofdkwartier van de VN in Gaza. Het vermoeden bestond, dat de mannen een Israëlische Speciale Eenheid vormden, zo meldden de Palestijnse media.

Volgens een in Londen gevestigde Arabische website bevonden de vier mannen zich in een auto, die niet stopte bij een controlepunt van Hamas en bewapend waren met automatische wapens.

Hamas’ veiligheidstroepen achtervolgden de mannen en schoten op hun auto, die zijn toevlucht zocht op het hoofdkwartier van de VN. Hamas’ troepen omsingelden vervolgens het gebouw. Na een eerste onderhandeling, ging een team van onderzoekers het gebouw binnen en ondervroeg de vier mannen. Ze werden later vrijgelaten toen bleek, dat ze de Italiaanse nationaliteit hadden.

Hun vrijlating vond plaats na contacten tussen de leider van Hamas in Gaza, Ismail Haniyeh, en de Italiaanse ambassadeur.

__________

ENGLISH    

Reports in Gaza say Hamas security personnel pursued the four men after they failed to stop at a checkpoint and were carrying automatic weapons

By: Haaretz, Jack Khoury, January 16, 2019


Hamas interrogated four bodyguards of an Italian diplomat on Tuesday night at the UN Headquarters in Gaza City under the suspicion they were an Israeli special-ops team, Palestinian media reported.

According to a London-based Arab website, the four men were in a car that did not stop in a Hamas checkpoint and were armed with automatic weapons.

Hamas security personnel chased and shot at the car, which sought refuge in the UN headquarters. Hamas forces then proceeded to besiege the building. After an initial negotiation, a team of investigators entered the building and questioned the four men. They were later released when it became apparent they were Italian nationals.

Their release was carried out following contacts between Hamas leader in Gaza Ismail Haniyeh and the Italian ambassador.