18 januari 2019

Zondag bij zonsondergang begint Toe Be-sjvat! - Next Sunday, at sunset, Tu Be-shvat starts!​

Toe Be-sjvat 2018, Delft (Foto: OJG Klal Israël) - Tu Be-shvat 2018, Delft (Photo: OJG Klal Israël)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met Toe Be-sjvat vieren we het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest

Bron: OJG Klal Israël, Eric Bremer, 17 januari 2019


Letterlijk vertaald betekent Toe Be-sjvat (ook: Tu Bishvat of Toe Bisjwat) 'de 15e Sjevat'. Deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna het nieuwjaar voor de bomen genoemd (Rosj Hasjana La'ielanot).

Oorspronkelijk was deze dag belangrijk bij de toepassing van de wetten over het afdragen van oogst aan de Tempel.

Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van fruit dat (ook) in Israël verbouwd wordt. Het is de gewoonte om op deze dag zoveel mogelijk verschillende vruchten te eten! In Israël worden op Toe Be-sjvat vaak bomen geplant door schoolkinderen.

Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Be-sjvat te bidden voor een goede en mooie Etrog (citrusvrucht) voor de komende Soekot.

De kille van Klal Israël viert dit feest in sjoel met een mooie dienst en -het zal ook niet- overvloedig nasjen! Met veel vruchten op de rijk gevulde Toe Be-sjvat seder, zoals te zien op bijgaande foto van vorig jaar.

__________

ENGLISH

With Tu Be-shvat we celebrate the awakening of nature after the winter. It is mainly an agricultural Holyday

By: OJG Klal Israël, Eric Bremer, January 17, 2019


Literally translated Tu Be-shvat (also: Tu Bishvat or Tu Bisjwat) means 'the 15th Shevat'. This 15th day of the month Shevat is mentioned in the Mishna as the new year for the trees (Rosh Hashanah La'ielanot).

Originally this day was important in the application of the laws on the payment of harvest to the Temple.

Today, this day is celebrated worldwide by eating fruit that is (also) grown in Israel. It is customary to eat as many different fruits as possible on this day! In Israel, trees are often planted by school children at Tu Be-shvat.

It is an old custom at Tu Be-shvat to pray for a good and beautiful Etrog (citrus) for the coming Sukkot.

The congregation of Klal Israel in Delft celebrates this feast in shul with a nice service and –of course- nosh! With lots of fruit on the richly filled Tu Be-shvat seider, as can be seen on the pictures from last year.