18 januari 2019

​Israëlische technologie detecteert de ziekte van Parkinson via de adem - Israel technology detects Parkinson’s disease through breath

Vrouw die aan de ziekte van Parkinson lijdt (Foto: iStock) - Woman suffering from Parkinson’s disease (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Israëlische Technion Institute heeft een technologie ontwikkeld om de ziekte van Parkinson te detecteren door de adem van de patiënt

Bron: JOL Staff, 16 januari 2019


De wetenschappers die de leiding hebben, hebben een efficiëntie van ongeveer 81% precisie bereikt, bijna hetzelfde percentage wat met magnetische resonanties wordt bereikt.

Het in Technion ontwikkelde apparaat met zijn toegepaste software slaagt erin, de chemische signaturen van verschillende ziekten te detecteren, waaronder Parkinson die al 10 miljoen mensen wereldwijd heeft getroffen. De vroege detectie van Parkinson is van groot belang om behandelingen toe te passen waar de patiënt baat bij heeft, hoewel de ziekte ongeneeslijk is.

De afname van het verlies van neurotransmitters in een vroeg stadium van Parkinson, zou een nieuw paradigma kunnen betekenen bij de behandeling van de ziekte en in de neuroprotectie-therapieën, en kan nieuwe vooruitzichten bieden die sterk afwijken van de huidige protocollen op basis van de beschikbare middelen. Een ander voordeel van dit project is de mogelijkheid, om patiënten te diagnosticeren die nog niet eerder zijn behandeld, dat wil zeggen, patiënten die voor de eerste keer met de diagnose van Parkinson worden geconfronteerd.

Het Technion-team, geleid door Prof. John Feinberg en Prof. Hossam Haick, is erin geslaagd een multinationaal contingent samen te stellen dat zich heeft toegespitst op het verfijnen van het apparaat en zijn techniek. Ze zeggen dat vroege detectie absoluut een meer geschikte en efficiënte behandeling zal opleveren.

Technisch gezien lijkt het misschien wat chaotisch voor de doorsnee mens: 40 verschillende sensoren detecteren op nano-niveau, verschillende markeermoleculen en brengen de ziekte aan het licht met een precisie die het gebruik van agressieve, invasieve, ongemakkelijke en kostbare middelen elimineert. De methode belooft ook sneller en goedkoper te zijn en zou uiteindelijk wereldwijd kunnen worden gebruikt als standaardtest voor Parkinson.

Video: alleen Engels maar beelden brengen wel meer duidelijkheid over werking van apparaat

(Video: Arutz Sheva)

____________

ENGLISH

Israel’s Technion Institute has developed the technology to detect Parkinson’s disease through the patient’s breath

By: JOL Staff, January 16, 2019


The scientists in charge have achieved an efficiency of about 81% of precision, almost the same achieved with magnetic resonances.

The device developed in the Technion and its applied software manages to detect the chemical signatures of several diseases including Parkinson’s, which already affects 10 million people worldwide. The early detection of Parkinson’s is of great importance to achieve treatments that favor the patient, although the disease is incurable.

The reduction in the early stages of Parkinson’s in the loss of neurotransmitters could mean a new paradigm in the treatment of the disease and neuroprotection therapies, and present new expectations very different from the current protocols based on available means. Another of the benefits of this project is the possibility of diagnosing patients who have not been previously medicated, that is, those who will face the diagnosis of Parkinson’s for the first time.

The Technion team, led by Prof. John Feinberg and Prf. Hossam Haick, has managed to assemble a multinational contingent dedicated to refining the device and its technique. They say early detection will definitely produce a more appropriate and efficient treatment.

Technically it may seem like chaos to the normal individual: 40 different sensors detect at a nano-level, different marker molecules that uncover the disease with a precision that eliminates the use of aggressive, invasive, uncomfortable and costly means. The method also promises to be faster and cheaper and would ultimately be used across the globe as a standard test for Parkinson’s.


(Video: Arutz Sheva)