19 januari 2019

Rusland tegen Israël: Geen luchtaanvallen meer in de buurt van luchthaven van Damascus - Russia to Israel: No more air strikes near Damascus airport

Raketvuur in Damascus (Foto: Reuters) - Missile fire in Damascus (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Arabische krantenberichten melden, dat Rusland tegen Israël heeft gezegd dat het geen verdere luchtaanvallen in de buurt van Damascus International Airport zal tolereren

Bron: Arutz Sheva, Ben Ariel, 18 januari 2019


Rusland heeft Israël een bericht gestuurd dat het geen verdere luchtaanvallen in de buurt van de internationale luchthaven van Damascus zal tolereren, meldde de krant Al-Quds Al-Arabi vrijdag.

Volgens het bericht, dat Russische bronnen citeerde, heeft Moskou tegen Jeruzalem gezegd dat het van plan is Damascus International Airport weer operationeel te maken en dat daardoor verdere aanvallen door Israël niet op prijs worden gesteld. De Russen zeggen dat de luchtaanvallen ertoe leiden, dat luchtvaartmaatschappijen uit de regio die hun vluchten naar Syrië wilden hervatten, hun beslissing opnieuw overwegen.

Deze week brak premier Benjamin Netanyahu met het standaard beleid van zijn land om de verantwoordelijkheid voor luchtaanvallen in Syrië niet publiekelijk te erkennen, en erkende hij dat de luchtmacht van Israël de afgelopen paar dagen Iraanse wapenopslagplaatsen op de internationale luchthaven van Damascus had aangevallen. "In de afgelopen 36 uur heeft de luchtmacht Iraanse pakhuizen met Iraanse wapens op de internationale luchthaven van Damascus aangevallen”, onthulde Netanyahu. Voordien gaf de vertrekkende IDF-stafchef Gadi Eizenkot in een interview met de New York Times toe, dat de IDF tijdens zijn ambtstermijn veel aanvallen in Syrië en Libanon heeft uitgevoerd.

Rusland en Israël coördineerden in het verleden de Israëlische luchtaanvallen in Syrië, maar de betrekkingen zijn bekoeld sinds het neerstorten van een Russisch verkenningsvliegtuig boven Syrië in september. Russische functionarissen gaven Israël de schuld en weigerden later de deugdelijkheid van Israëls onderzoek naar het incident te accepteren.

In de afgelopen weken waren er tekenen, dat de Israëlisch-Russische coördinatie hervat zou worden. Premier Benjamin Netanyahu voerde begin januari gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin, net na de verontrustende aankondiging van Washington, dat het zijn troepen zou terugtrekken uit Syrië. Donderdag sloten Israëlische militaire functionarissen een aantal gesprekken, die gericht waren op het verbeteren van de coördinatie in Syrië, met hun Russische tegenhangers af.

__________

ENGLISH    

Arabic newspaper reports Russia has told Israel it would not tolerate further air strikes near the Damascus International Airport

By: Arutz Sheva, Ben Ariel, January 18, 2019


Russia has sent a message to Israel that it would not tolerate further air strikes in the vicinity of the Damascus International Airport, the Al-Quds Al-Arabi newspaper reported on Friday.

According to the report, which cited Russian sources, Moscow has told Jerusalem that it intends to renovate the Damascus International Airport, and that further attacks by Israel will not be welcomed. The Russians say that the air strikes are causing airlines from the region that want to resume operations in Syria to reconsider their decision.

This week, Prime Minister Binyamin Netanyahu broke with his country’s long-standing policy of not publicly accepting responsibility for airstrikes in Syria, and acknowledged that Israel’s air force had attacked Iranian weapons depots at the Damascus International Airport over the past few days. "In the past 36 hours the air force attacked storehouses of Iran with Iranian weapons at the Damascus international airport", Netanyahu revealed. Before that, outgoing IDF Chief of Staff Gadi Eizenkot admitted in an interview with the New York Times that the IDF carried out many attacks in Syria and Lebanon during his term in office.

Russia and Israel had in the past been coordinated regarding Israeli air strikes in Syria, but relations had cooled since the downing of a Russian reconnaissance plane over Syria in September. Russian officials blamed Israel for the downing of the plane and later refused to accept the validity of Israel’s investigation into the incident.

In recent weeks there have been signs that the Israeli-Russian coordination is resuming. Prime Minister Binyamin Netanyahu in early January held talks with Russian President Vladimir Putin for the first time since Washington's shock announcement it was withdrawing its forces from Syria. On Thursday, Israeli military officials concluded a series of talks with their Russian counterparts aimed at improving coordination in Syria.