21 januari 2019

​“We zijn er klaar voor om Israël te elimineren” – “We are prepared to eliminate Israel”

Display met raketten en portret van de Iraanse Opperste Leider Khameni (Foto: Reuters) - Display featuring missiles and portrait of Iran's Supreme Leader Khameni (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het hoofd van de Iraanse luchtmacht zegt dat het Teheran-regime klaar is voor de 'beslissende strijd' met de Joodse staat, die zal leiden tot de vernietiging ervan

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 21 januari 2019


"Iran is klaar voor een cataclysmisch laatste gevecht met Israël", zei een hoge Iraanse militaire leider maandag, na de laatste escalatie tussen de twee landen.

"We zijn klaar voor de beslissende strijd tegen Israël, die zal leiden tot de eliminatie ervan", zei Aziz Nasirzadeh, de bevelhebber van de Iraanse luchtmacht, volgens Al Jazeera op maandagochtend, enkele uren nadat de Israëlische strijdkrachten posities van het regime van Iran en Assad hadden aangevallen in Syrië.

Iraanse troepen vuurden zondag een raket af op Noord-Israël, die werd onderschept door het Israëlische Iron Dome raketafweersysteem. Eerder op de dag kondigde Syrië aan, dat zijn luchtverdedigingssystemen een Israëlische luchtaanval hadden afgeslagen in het Zuiden van het land. Het Russische leger beweerde, dat Syrische luchtverdedigingssystemen, geleverd door Rusland, zeven Israëlische raketten hadden onderschept, die gericht waren op doelen in Syrië. In reactie op de raketaanval van Syrië vielen de Israëlische strijdkrachten meerdere Iraanse en Syrische doelwitten aan, waarbij naar verluidt elf niet-Israëlische soldaten om het leven kwamen.

Na de aanval op Noord-Israël heeft het Israëlische leger opdracht gegeven de Berg Hermon vlakbij de Syrische grens te sluiten voor bezoekers. IDF-troepen in de Golanhoogten zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht, meldde Hadashot 12.

____________

ENGLISH    

Iranian air force chief says Tehran regime prepared for 'decisive battle' with Jewish state which will lead to its destruction

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, January 21, 2019


"Iran is prepared for a cataclysmic final battle with Israel", a senior Iranian military leader said Monday, following the latest escalation between the two countries.

“We are prepared for the decisive battle against Israel, which will lead to its elimination”, Aziz Nasirzadeh, the commander of the Iranian air force, was quoted by Al Jazeera as saying Monday morning, several hours after Israeli forces hit Iranian and Assad regime positions in Syria.

Iranian forces fired a rocket at northern Israel on Sunday, which was intercepted by Israel’s Iron Dome anti-missile system. Earlier in the day, Syria announced its air defense systems had foiled an Israeli air strike in the south of the country. The Russian military claimed that Syrian surface-to-air systems provided by Russia had downed seven Israeli missiles fired at targets in Syria. In response to the rocket attack, however, Israeli forces pounded multiple Iranian and Syrian targets, reportedly killing 11 soldiers.

Following the attack on northern Israel, the Israeli military has ordered the closure of Mount Hermon near the Syrian border to visitors. IDF forces in the Golan have been placed on elevated alert, Hadashot 12 reported.