22 januari 2019

VS kopen twee Iron Dome-batterijen als eerste deel van $1,7 miljard raketverdedigingsproject - US to buy two Iron Dome batteries as first part of $1.7b missile defense project

Een Iron Dome batterij opgesteld in de buurt van de zuidelijke Israëlische stad Ashdod vuurt een onderscheppende raket af op 16 juli 2014 (Foto: Miriam Alster/Flash90) - An Iron Dome Missile Defense battery set up near the southern Israeli town of Ashdod fires an intercepting missile on July 16, 2014 (Photo: Miriam Alster/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Batterijen worden volgend jaar ingezet; $373 miljoen aankoop kan leiden tot een veel grotere deal als het Israëlische systeem in staat blijkt, om meer complexe bedreigingen op te vangen dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was

Bron: TOI, JASON SHERMAN, 18 januari 2019


Het Amerikaanse leger is van plan twee door Israël ontwikkelde Iron Dome-batterijen te kopen en deze volgend jaar in te zetten, als een eerste stap in een nieuw project van $1,7 miljard, om Amerikaanse troepen een tijdelijke verdediging tegen kruisraketten te bieden. Daarnaast worden Iron Dome-componenten onderzocht voor gebruik op lange termijn in een groot Amerikaans lucht- en raketafweersysteem.

Het besluit, dat niet is aangekondigd door het Pentagon of het Israëlische ministerie van Defensie, komt nadat het Amerikaanse leger vorig jaar een interne beoordeling van zijn behoeften aan korte-afstand luchtverdedigingssystemen uitvoerde. Daarbij is onderzoek gedaan naar welk systeem het meest geschikt was om een hiaat in de verdediging tegen potentiële Russische en Chinese kruisraketten op te lossen. Er is gekeken naar 3 systemen: de Iron Dome, een door Noorwegen ontwikkeld systeem en een door de VS ontwikkeld systeem.

Op 31 oktober bracht het hoofd van het Amerikaanse leger, Bruce Jette, het Congres op de hoogte van de resultaten van deze interne evaluatie, waarbij het ging om een programma genaamd Indirect Fire Protection Capability Increment 2-Intercept program. IFPC is nog steeds in ontwikkeling en heeft als doel om te functioneren zoals de Iron Dome heeft laten zien in meer dan 1.700 intercepties, waaronder het neerschieten van onbemande luchtvaartuigen, mortieren, raketten en artillerie.

"Op basis van een analyse van de kosten, het tijdschema en de prestaties heeft het leger besloten om in het fiscale jaar 2020 twee tijdelijke IFPC-batterijen van Iron Dome in te zetten, terwijl ondertussen een lanceer- en onderscheppingsmogelijkheid wordt ontwikkeld, die interoperabel is en geïntegreerd kan worden met de IBCS FY-23 van het leger" meldt het 15-pagina tellende rapport dat Jette het congres heeft gestuurd. IBCS (Integrated Air and Missile Battle Command System) is een afzonderlijk ontwikkelingsprogramma van $7,8 miljard, waarin een complexe poging wordt gedaan om een overkoepelende paraplu te creëren die alle korte- en langeafstand lucht- en raketafweersystemen en interceptors van het Amerikaanse leger, met elkaar in verbinding stelt en coördineert.

Het Amerikaanse leger is nu van plan om $373 miljoen uit te geven voor de aankoop van de twee door Israel ontwikkelde luchtverdedigingssystemen. Daarnaast stelt het Amerikaanse leger voor om in 2024, $1,6 miljard uit te geven om het lanceersysteem en de raketten van de Iron Dome te "componentiseren", waardoor het systeem geïntegreerd kan worden met de Sentinel-radar van het Amerikaanse leger en IBCS.

__________

ENGLISH    

Systems to be deployed next year; $373m. purchase could lead to far bigger deal if Israeli system proves able to defeat more complex threats than it was originally designed for

By: TOI, JASON SHERMAN, January 18, 2019


The US Army plans to buy two Israeli-developed Iron Dome batteries and deploy them next year as a first step in a new $1.7 billion project to both provide American troops an interim defense against cruise missiles and also explore long-term adoption of Iron Dome components for use in a major US air and missile defense system.

This decision, which has not been announced by the Pentagon or Israeli Defense Ministry, comes after the US military last year conducted an internal review of its short-range air defense needs to assess whether Iron Dome or a Norwegian or US-developed system was best suited to address a gap in defenses against potential Russian and Chinese cruise missile threats.

On October 31, US Army acquisition chief Bruce Jette notified Congress of the results of this internal review which centered on a program called the Indirect Fire Protection Capability Increment 2-Intercept program. IFPC, as the program is called, is still in development and aims to do many of the things Iron Dome has demonstrated in more than 1,700 interceptions, including shooting down unmanned air vehicle, mortars, rockets and artillery.

“Based on an analysis of cost, schedule and performance, the Army has decided to field two interim IFPC batteries of Iron Dome in fiscal year 2020, while concurrently componentizing a launcher and interceptor solution that are interoperable and integrated with the Army IBCS by FY-23”, states the 15-page report Jette sent Congress. IBCS (Integrated Air and Missile Battle Command System) is a separate, $7.8 billion development program, a complex effort to create an overarching umbrella to connect and coordinate all US Army short- and long-range air and missile defense sensors and interceptors.

The US Army now plans to spend $373 million to buy the two Israeli-developed defense systems. In addition, the US Army proposes spending $1.6 billion through 2024 to “componentize” the Iron Dome launcher and missiles in order to integrate the system with the US Army’s Sentinel radar and IBCS.