22 januari 2019

Wonder in het Zuiden: kogel raakt helm, gaat er niet doorheen - Miracle in the south: Bullet hits helmet, does not penetrate

Illustratief: IDF-helm (Foto: Mordechai Sones) - Illustration: IDF helmet (Photo: Mordechai Sones)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Soldaat slechts licht gewond door schot op het hoofd dankzij zijn helm

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 22 januari 2019


De soldaat die licht gewond raakte toen hij werd neergeschoten door een terrorist uit Gaza, ontsnapte ternauwernood aan de dood tijdens het incident.

De IDF meldde, dat de helm van de soldaat werd geraakt door de kogel, maar er niet doorheen ging, wat zijn leven redde. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort voordat er werd geschoten, doorbraken terroristen het grenshek, vernielden ze militair materieel en keerden terug naar de Gazastrook. De IDF reageerde met tankvuur op de post van Hamas.

Een IDF-woordvoerder verklaarde: "Een IDF-tank heeft op een observatiepost gepost die toebehoorde aan de terroristische organisatie van Hamas geschoten, nadat een soldaat van de IDF licht gewond raakte bij een incident in de zuidelijke Gazastrook, waarbij o.a. gegooid werd met stenen naar de IDF soldaten. Het incident wordt onderzocht”.

De IDF kwam later met een aanvullende verklaring: "Na verder onderzoek blijkt, dat tijdens een rel waarbij met stenen werd gegooid, een terrorist schoot op IDF-soldaten, waarbij één licht gewonde viel en naar het ziekenhuis is overgebracht. Vijf verdachten naderden het veiligheidshek in de zuidelijke Gazastrook, waarna twee van de verdachten Israëlisch grondgebied betraden en daarna onmiddellijk terugkeerden naar de Gazastrook”.

Eén persoon werd gedood door het vergeldende tankvuur van de IDF, meldde AFP.

__________

ENGLISH    

Soldier only lightly injured by gunshot to the head thanks to his helmet

By: Arutz Sheva, Gary Willig, January 22, 2019


The soldier who was lightly wounded when he was shot by a terrorist from Gaza narrowly escaped death during the incident.

The IDF revealed that the bullet struck the officer's helmet but did not penetrate it, saving his life. He was evacuated to the hospital with light injuries.

Shortly before the shooting, terrorists broke through the security fence, sabotaged military equipment, and returned to the Gaza Strip. The IDF responded by firing tank shells at the Hamas position.

An IDF spokesperson stated: "An IDF tank attacked an observation post belonging to the Hamas terrorist organization after an IDF officer was lightly injured in a disturbance in the southern Gaza Strip, which included the throwing of stones at IDF forces. The circumstances of the injury are under investigation".

The IDF later released an additional statement: "Following the earlier investigation, a preliminary investigation revealed that during a riot involving stone throwing, a terrorist opened fire at IDF soldiers, one of whom was lightly injured and was evacuated to the hospital. In addition, five suspects approached the security fence in the southern Gaza Strip. Two of the suspects crossed into Israel and returned immediately to the Gaza Strip".

One person was killed by the IDF's retalitory tank fire, AFP reported.