23 januari 2019

​Eerste test voor Kochavi: 10.000 pro-Iraanse strijders trekken massaal naar Syrië vanuit Irak - First test for Kochavi: 10,000 pro-Iran troops massing to cross into Syria from Iraq

(Foto: DEBKAfile) -  (Photo: DEBKAfile)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Dit zou de grootste pro-Iraanse militaire stap in Syrië zijn, sinds de interventie van Hezbollah in 2014 - en het antwoord van Teheran op de waarschuwingen van Israël

Bron: DEBKAfile, Aviv Kochavi, PMU, Qassem Soleimani, 17 januari 2019


De 10.000 strijders op de Iraakse grens behoren tot de grote Iraakse Popular Mobilization Units (PMU) oftewel de Hashd Al-Shaabi-militie, melden militaire en inlichtingenbronnen van DEBKAfile. Ze hebben de opdracht gekregen om de commandant van het Midden-Oosten in Iran, Al Qods hoofdgeneraal Qassem Soleimani bij te staan. Hun commandant is één van de plaatsvervangers van Soleimani, Mahdi al-Muhandis, een Irakees van Iraanse afkomst. Deze Iraakse strijdmacht wacht op groen licht van president Bashar Assad om naar het Noorden van Syrië te trekken.

Het is het antwoord van Teheran op het 'advies' van premier Binyamin Netanyahu aan Iran, om 'snel Syrië te verlaten', voordat de IDF actie gaat ondernemen. Soleimani heeft gereageerd door "zich te haasten" om de troepen van Iran in Syrië te versterken, voordat Luitenant-generaal Aviv Kochavi drie dagen de tijd heeft gehad, om zich te settelen in zijn nieuwe baan als stafchef van IDF.

Onze bronnen merken op, dat de toestemming voor deze grote troepenmacht om de grens over te steken en zich aan te sluiten bij het leger van de Syrische regering, Generaal Kochavi’s eerste grote test zal zijn. Teheran is benieuwd of Israël - of de VS - deze actieve troepenversterking actief gaat tegenhouden, door het vanuit de lucht te bombarderen. Als de PMU-strijders niet worden tegengehouden zodra ze voet op Syrische bodem zetten, hebben de Iraniërs deze ronde gewonnen en kunnen ze de PMU-strijdkracht van 10.000 strijders veilig uitbreiden, door nog eens duizenden naar Syrië te sturen.

__________

ENGLISH    

This would be the largest pro-Iranian military increment into Syria since the Hizballah intervention of 2014 – and Tehran’s rejoinder to Israel’s warnings

By: DEBKAfile, Aviv Kochavi, PMU, Qassem Soleimani, January 17, 2019


The 10,000 troops massed on the Iraqi border belong to the large Iraqi Popular Mobilization Units (PMU) aka the Hashd Al-Shaabi militia, DEBKAfile’s military and intelligence sources report. They have been ordered to stand there by Iran’s Middle East commander, Al Qods chief Gen. Qassem Soleimani. Their commander is one of his deputies, Mahdi al-Muhandis, an Iraqi of Iranian descent. This Iraqi force awaits a green light to cross into northern Syria from President Bashar Assad.

It is intended to be Tehran’s response to Prime Minister Binyamin Netanyahu’s “advice” to Iran to “hurry up and get out of Syria” ahead of the IDF’s action. Soleimani has responded by “hurrying up” to top up Iran’s forces in Syria, before Lt. Gen. Aviv Kochavi has had three days to settle into his new job as IDF’s Chief of Staff.

Our sources note that permission for this large force to cross the border and link up with the Syrian government’s army would present Gen. Kochavi with his first major test. Tehran is anxious to find out whether Israel – or the US – means to actively halt this major troop buildup by bombing it from the air. If the PMU fighters are not stopped as soon as they set foot on Syrian soil, the Iranians will have won this round and feel able to safely augment the PMU force of 10,000 fighters by pouring thousands more into Syria.