23 januari 2019

​Zodra nieuwe anti-terrorismewet in werking treedt, stopt PA met accepteren van Amerikaanse hulp - As new anti-terrorism law goes into effect, PA says it’ll stop accepting US aid

Palestijnse Autoriteit premier Rami Hamdallah tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Istanboel, 18 mei 2018 (Foto: AP/Emrah Gurel) - Palestinian Authority Prime Minister Rami Hamdallah during a joint news conference with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in Istanbul, May 18, 2018 (Photo: AP/Emrah Gurel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Palestijnen zeggen Pompeo dat ze geen geld zullen aannemen, totdat de dreiging van rechtszaken is opgeheven; Volgens experts is de actie een klap voor de Israëlisch-Palestijnse samenwerking op het gebied van veiligheid

Bron: TOI, ADAM RASGON, 20 januari 2019


De Palestijnse Autoriteit heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, ervan op de hoogte gebracht dat zij vanaf begin februari geen Amerikaans geld meer zal accepteren dat bestemd is voor veiligheid, een ontwikkeling die wordt gezien als een klap voor de Israëlisch-Palestijnse banden op het gebied van veiligheid.

PA-premier Rami Hamdallah stuurde op 26 december 2018 een brief naar Pompeo, waarin hem werd medegedeeld dat de PA de financiële steun van de VS zal afwijzen vanwege een nieuwe Amerikaanse wet, die bekend staat als de Wet ter bestrijding van terrorisme (ATCA: Anti-Terrorism Cooperation Act).

Volgens de wet zullen Amerikaanse rechtbanken bevoegd zijn om uitspraak te doen in zaken tegen een buitenlandse partij die Amerikaanse hulp accepteert en die beschuldigd wordt van steun aan terrorisme. In de praktijk betekent dit, dat Amerikaanse slachtoffers van Palestijnse terroristische aanslagen in staat worden gesteld, om rechtszaken tegen de PA en de PLO in Amerikaanse rechtbanken te starten voor compensatie – die mogelijk in de honderden miljoenen kan lopen - als het in Ramallah gevestigde orgaan zelfs maar één cent Amerikaanse steun heeft geaccepteerd.

"De regering van Palestina brengt op respectvolle wijze de regering van de Verenigde Staten ervan op de hoogte, dat zij vanaf 31 januari 2019 volledig afstand doet van en geen enkele vorm van hulp meer wenst waarnaar verwezen wordt in ATCA. De regering van Palestina maakt ondubbelzinnig de keuze, om dergelijke hulp niet te accepteren”, schreef Hamdallah in de brief, eraan toevoegend dat de PA haar beslissing zou heroverwegen als ATCA zou worden gewijzigd op een manier, die de PA zou beschermen tegen rechtszaken bij Amerikaanse rechtbanken.

Hoewel de regering-Trump in 2018 is gestopt met het verstrekken van honderden miljoenen dollars aan hulp aan de Palestijnen, is het doorgegaan met het verstrekken van financiële steun aan de veiligheidstroepen van de PA. In het afgelopen jaar heeft de Trump-administratie $61 miljoen aan de PA verstrekt voor veiligheid, zei een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een e-mail.

____________

ENGLISH    

Palestinians tell Pompeo that they will not take cash until threat of lawsuits is removed; experts say move is a blow to Israeli-Palestinian security cooperation

By: TOI, ADAM RASGON, January 20, 2019


The Palestinian Authority has informed US Secretary of State Mike Pompeo that it will no longer accept any American security aid dollars as of the beginning of February, in a development seen as a blow to Israeli-Palestinian security ties.

PA Prime Minister Rami Hamdallah sent a letter to Pompeo on December 26, 2018, telling him that the PA would reject US financial support because of a new American law known as the Anti-Terrorism Cooperation Act.

Under the law, American courts will have the jurisdiction to rule on cases against any foreign party accused of supporting terrorism that accepts US aid. In practice, that means American victims of Palestinian terrorist attacks would be able to file lawsuits against the PA and PLO in US courts for compensation — possibly in the hundreds of millions — if the Ramallah-based body accepts even one penny of American aid.

“The Government of Palestine respectfully informs the United States Government that, as of January 31st, 2019, it fully disclaims and no longer wishes to accept any form of assistance referenced in ATCA. The Government of Palestine unambiguously makes the choice not to accept such assistance”, Hamdallah wrote in the letter, adding that the PA would reconsider its decision if ATCA were changed in a way that would protect it from lawsuits in American courts.

Even though the Trump administration cut hundreds of millions of dollars in aid to the Palestinians in 2018, it has continued to send security assistance to the PA security forces. In the past year, the Trump administration has sent $61 million to the PA in security aid, a State Department official said in an email.