23 januari 2019

VN-gezant van Syrië bedreigt Ben-Gurion Airport - Syria's UN envoy threatens Ben-Gurion Airport

Syrische VN-ambassadeur Bashar Jaafari (Foto: Reuters) - Syria's UN Ambassador Bashar Jaafari (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Syrische VN-ambassadeur zegt dat, als de Veiligheidsraad niet optreedt tegen Israëlische aanvallen op zijn land, Syrië wraak zal nemen

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 23 januari 2019


De Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Bashar Jaafari, heeft dinsdag gedreigd dat, als de Veiligheidsraad niet zou optreden om de Israëlische aanvallen op zijn land te stoppen, Syrië de aanvallen gaat vergelden en de luchthaven Ben-Gurion zal aanvallen.

Tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad over het Midden-Oosten zei Jaafari, dat het tijd was voor de Raad om de nodige stappen te ondernemen om de Israëlische aanvallen te stoppen. Als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties geen maatregelen zou nemen om de herhaaldelijke Israëlische aanvallen op het Syrische land een halt toe te roepen, zal Syrië "volgens zijn legitieme recht op zelfverdediging op dezelfde manier reageren als de Israëlische agressie op Damascus International Airport, namelijk het bombarderen van Tel Aviv Airport”, zei hij, in opmerkingen geciteerd door het officiële Syrische persagentschap SANA.

"Is het nu niet de tijd voor de Veiligheidsraad van de VN om de herhaaldelijke Israëlische aanvallen op de regio's van de Syrische Arabische republiek te stoppen”, vervolgde Jaafari, die bekrachtigde dat de teruggave van de Golanhoogten een vaststaand recht is van Syrië, dat niet onderhandelbaar of afgeschaft kan worden door een voorschrift. Jaafari ging verder met te zeggen, dat de pogingen van de Israëlische bezetting om de status van de Golanhoogten te veranderen, gedoemd zijn te mislukken en dat ze geen enkele vorm van legaal of soeverein recht van Syrië zullen beïnvloeden".

De opmerkingen van de Syrische gezant volgen op de Israëlische luchtaanvallen van deze week tegen Iraanse doelen in Damascus.

____________

ENGLISH    

Syria's UN Ambassador says if Security Council doesn't act against Israeli attacks on his country, Syria will retaliate

By: Arutz Sheva, Elad Benari, January 23, 2019


Syria's Ambassador to the United Nations, Bashar Jaafari, on Tuesday threatened that if the Security Council did not act to stop the Israeli attacks on his country, Syria would have to retaliate and attack the Ben-Gurion Airport.

Speaking at a Security Council meeting on the Middle East, Jaafari said that the time had come for the Council to take the necessary steps to stop the Israeli attacks. If the UN Security Council didn’t adopt measures to halt the Israeli repeated aggressions on the Syrian lands, Syria would practice “its legitimate right of self-defense and respond to the Israeli aggression on Damascus International Airport in the same way on Tel Aviv Airport", he said, in comments quoted by the official Syrian SANA news agency.

“Isn’t time now for the UN Security council to stop the Israeli repeated aggressions on the Syrian Arab republic territories", continued Jaafari, who affirmed that the restoration of the Golan is a firm right for Syria which can’t be negotiable or abolished through prescription. Jaafari went on to say that the “Israeli occupation’s attempts to change the status in Golan are doomed to failure and they will not affect any form of legal or sovereign right to Syria on it".

The Syrian envoy’s comments follow this week’s Israeli air strikes against Iranian targets in Damascus.