24 januari 2019

Brouwerij's nieuwe 'Gaza Border Beer', gebrouwen ter ondersteuning van boeren in Zuid-Israël - Brewery’s new ‘Gaza Border Beer’ crafted in support of southern Israel’s farmers

De Alexander Beer brouwerij vlakbij Hadera (Foto: Alexander Beer brewery) - The Alexander Beer brewery near Hadera (Photo: Alexander Beer brewery)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Alexander Beer doneert de winst van de verkoop van speciale bier-editie, gebrouwen met tarwe die de verschroeide akkers - die het doelwit zijn van terreurballonnen en –vliegers uit Gaza - heeft overleefd

Bron: TOI, RENEE GHERT-ZAND, 24 januari 2019


Israëlische bierfanaten die willen genieten van een schuldvrij genot, kunnen nu in solidariteit drinken met de belegerde zuidelijke boeren in Israël. Ambachtsbrouwerij Alexander Beer heeft onlangs een speciale editie van het tarwebier "Otef Aza" (Gaza Border) uitgebracht, gedeeltelijk gemaakt van tarwe die is geoogst van velden van Israëlische gemeenschappen die grenzen aan Gaza.

Deze lente en zomer werden grote delen van zuidelijke tarwevelden vernietigd door branden die ontstonden door terreurballonnen en -vliegers die door terroristen vanuit Gaza werden gelanceerd.

"Ik ben opgegroeid in een boerengezin in Kibbutz Misgav Am in het noorden, en het zien van brandende akkers maakt me verdrietig. Ik besloot dat ik iets moest doen om te helpen. Het is geen politieke verklaring. Het is er één van solidariteit", zei oprichter en CEO van Alexander Beer, Ori Sagi, in een recent interview in de brouwerij op het industrieterrein Emek Hefer bij Hadera. “Alle winsten van de verkoop van het bier gaan naar de Israëlische boeren”, zei hij.

In een poging om extra verliezen voor de tarwelandbouwers te voorkomen, heeft de Israëlische regering hen eind vorig voorjaar opgeroepen om hun gewassen vroeg te oogsten. De overheid bood de boeren NIS 60 ($17) aan voor elke geoogste dunam (1.000 m²). Het ministerie van Landbouw kondigde toen aan, dat NIS 2 miljoen was toegewezen voor compensatie aan de boeren, te betalen door de afdeling Belastingen van de staat.

Voor sommige van de boeren is dit een druppel op de gloeiende plaat.

Sagi erkende dat de winsten van het bier "Otef Aza" evenmin levens veranderend zullen zijn voor de boeren. "Het gaat er meer om de hartverscheurende situatie van de boeren onder de aandacht te brengen", zei Sagi.


(Video: Alexander Beer)

__________

ENGLISH

Alexander Beer to donate profits of sales of special edition brew, which is made from wheat that survived torched fields targeted by incendiary devices launched from Gaza

By: TOI, RENEE GHERT-ZAND, January 24, 2019


Israeli beer fans looking to indulge in a guilt-free pleasure can now sip in solidarity with Israel’s besieged southern farmers. Craft brewery Alexander Beer recently rolled out a special edition “Otef Aza” (Gaza Border) wheat beer, made in part from wheat harvested from fields belonging to Israeli communities bordering Gaza.

This spring and summer, large swaths of southern wheat fields were destroyed by fires sparked by incendiary devices launched by terrorists from Gaza.

“I grew up in a farming family in Kibbutz Misgav Am in the north, and seeing fields burn makes me sad. I decided I had to do something to help. It’s not a political statement. It’s one of solidarity", said Alexander Beer founder and CEO Ori Sagi in a recent interview at the brewery in the Emek Hefer industrial zone near Hadera. "All profits from sales of the beer will go to the Israeli farmers", he said.

In an effort to prevent additional losses for the wheat farmers, late last spring the Israeli government urged them to harvest their crops early. The government offered the farmers NIS 60 ($17) for every dunam (quarter-acre) harvested. The Agriculture Ministry announced at the time that NIS 2 million had been allocated for compensation to the farmers, to be paid by the state’s property tax department.

For some of the farmers, this is a drop in the bucket.

Sagi acknowledged that the profits from “Otef Aza” beer likewise won’t be life-changing for the farmers. “It’s more about bringing the farmers’ heartbreaking situation to the public consciousness", Sagi said.


(Video: Alexander Beer)