24 januari 2019

​IDF soldaten vannacht beschoten aan de gespannen Syrische grens, geen gewonden - Shots fired at IDF troops on tense Syrian border overnight, causing no injuries

Israëlische soldaten bewaken de grensovergang van Quneitra met Syrië op de Golanhoogte op 27 september 2018 (Foto: Basel Awidat/Flash90) - Israeli soldiers guard at the Quneitra border crossing with Syria in the Golan Heights on September 27, 2018 (Photo: Basel Awidat/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Soldaten schieten terug naar Syrië op ongeïdentificeerde aanvallers nadat ze zijn beschoten bij de veiligheidsbarrière, dagen na de oplaaiing tussen Israël en Iran in het noorden

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 24 januari 2019


Israëlische soldaten, gestationeerd langs de Syrische grens, zijn woensdagavond beschoten, waarbij geen gewonden zijn gevallen, zei de Israel Defense Forces, terwijl de spanningen hoog zijn opgelopen langs de weerspannige grens na een oplaaiing eerder in de week. De IDF-troepen schoten terug op de ongeïdentificeerde aanvallers. Er waren geen meldingen van slachtoffers aan weerszijden van de schotenwisseling.

Het was de tweede Syrische grensconfrontatie in twee maanden.

In december openden IDF-soldaten het vuur op een groep gewapende mannen die de staakt-het-vurenlijn van 1974 in de Golanhoogten overstaken en de Israëlische grensomheining vanuit Syrië naderden, zei het leger. Er werden geen Israëlische gewonden gemeld bij het incident. De IDF nam aan, dat de niet-geïdentificeerde personen uit waren op het verzamelen van informatie.

De lichte clash van woensdagavond vond plaats, dagen na de confrontatie tussen Israël en Iran in Syrië.

___________

ENGLISH    

Soldiers shoot back into Syria at unidentified assailants after coming under attack near security barrier, days after large flareup between Israel and Iran in north

By: TOI, JUDAH ARI GROSS, January 24, 2019


Shots were fired at Israeli soldiers stationed along the Syrian border on Wednesday night, causing no injuries, the Israel Defense Forces said, as tensions remained high along the restive frontier following a flareup earlier in the week. The IDF troops returned fire at the unidentified assailants. There were no reports of casualties on either side of the exchange.

It was the second Syrian border clash in as many months.

In December, IDF soldiers opened fire at a group of gunmen who crossed the 1974 ceasefire line in the Golan Heights and were approaching Israel’s border fence from Syria, the army said. No Israeli injuries were reported in the incident. The IDF believed the unidentified individuals had been on an intelligence-gathering operation.

Wednesday night’s limited clash came days after clashes between Israel and Iran in Syria.